Колко дълга трябва да е една автобиография – CV

Вашето CV не трябва да бъде по – дълго от две страници, нали? Има някои доста силни становища по отношение на дължината му, но първото нещо, което трябва да запомните е, че в това отношение автобиографията за работа няма "абсолютни правила".

* Като цяло обаче, ограничаването до две страници е добра отправна точка.

Работодателите не искат да прекарват отделеното си време за вас в четене, а да получат най – бърз и изчерпателен достъп до необходимата информация.

Основната цел на вашата автобиография е да предаде изискваната информацията по ясен и ефективен начин. Това дава възможност на работодателя да оцени положително автобиографията ви.

* Основният проблем идва, когато сметнете, че вашето CV трябва задължително да бъде две страници. Това не е вярно. Защото, за да бъде толкова кандидатът означава, че трябва да има поне 10 – 15 години професионален опит. А това няма как да стане за току – що завършилите университет. И работодателя е на ясно с това.

Затова трябва да се включи само информация, която е строго необходима.
Отделяте повече място за образованието си, ако сте току – що свършили университет или училище и по малко на опита, и обратното ако имате опит – повече наблягате на него или на допълнителната си квалификация.

* Две страници на формат А4 ли?

Това е по ваша преценка. За една академична или техническа автобиография, може би трябва да отделите повече място за вашето образование. Следователно, тогава вашата автобиография може да излезе малко по – дълга от две страници. Но правилата си остават: трябва да е сбита, точна и ясна, без излишна информация.

* Какво да не правите ...

В усилията си да запазите своята автобиография в рамките на две страници, някои хора, без опит се занимават повече с оформлението й, като си играят с шрифта ( ту малък, ту голям), за да наваксат двете страници. Но това затруднява работодателя да се съсредоточи върху най – важната информация при пръв преглед на CV – то ви. Той иска да бъде в състояние бързо да намери съответната информация, а не да използва лупа, за да я прочете, примерно.

 
POWER & MONEY. Най – платените професии в САЩ Номер 10 Мениджър естествени науки Заплата: $97,560 Стаж: 6 години ...
Три добри начина да получите повишение Как да убедите шефа си, че струвате повече Ако напуснете работата си,...
Как да направите името си професионално Трябва да ви запомнят с нещо Изграждането на професионалното ви име...

Реклама