Бизнесът се нуждае от маркетингова система

Каква е разликата между маркетингова система и маркетингов план? Нека започнем с маркетинговия план. Маркетингов план е времева рамка или списък на задачи и дейности, които ще доведат до по – високи продажби. Когато рекламна агенция „помага” за вашият маркетингов план, можете да се обзаложите, че това ще включва много разходи за платена реклама.

Маркетинговата система, от друга страна, е повече от списък с търговски цели, съчетан с маркетингови данни за вашите потенциални клиенти. Маркетинговата система включва набор от дейности или задачи, с пълен набор от инструкции, така че един неопитен човек да може да ги приложи в маркетинговият план.

Една наистина много добра маркетингова система включва конкретни механизми за обратна връзка и бюджети, така че попълването на документите всъщност да ви каже колко ви струва всяка допълнителна продажба от гледна точка на маркетинговия разход, колко време отнема на вашата фирма за идентификация на сделката, както и обратна връзка за това как да подобрите вашия продукт или услуга, за да се подобри стойността и бъдещите продажби.

Маркетинговия план може да ви помогне да увеличите продажбите си, а може и да не успее. Маркетинговата система не само ви помага да подобрите продажбите на вашите стоки или услуги, но тя позволява да продадете бизнеса си за повече пари, отколкото ако я нямахте, когато му дойде времето за това, естествено. Маркетингова система превръща фирмата ви от „организация зависеща от хора” в „маркетинговата система зависи от организацията”. Тази система за фирмата ви буквално представлява пълен набор от инструкции, с които дори неопитен човек може да генерира нови клиенти само чрез тези инструкции.

Един типичен маркетингов план описва целевия пазар и определя желаните цели. Но повечето маркетингови планове разчитат на намирането на опитни професионалисти за изпълнение на плана. За разлика от маркетинговата система, която описва подробно всичко, което ще бъде направено, и това, което трябва да се запише. Тя е запис или документация, която може да бъде анализирана, както на действителните разходи за продажбите на потенциалните клиенти и на съществуващите такива.

Маркетинговия план се основава на бъдещи дейности. А системата се основава на обучение чрез документацията за всяка продажба.. Една добре написана маркетингова система включва „обратна връзка”, така че индивидуалния опит се документира и се записва. Документацията дава на организацията исторически рекорд на точно за какво работи и за какво не служителят. Маркетинговата система дава формат за тази документация с инструкции за това как да се интерпретират резултатите, които се улавят от „мъдростта на опита”.

Подобни статии:
 
Ценообразуване на продукт или услуга Ценообразуването на вашия продукт или услуга е едно от най-важните...
Убеждаващата комуникация В масовото съзнание понятието убеждаваща комуникация обикновено се...
ДОБЪР ЖИВОТ. Оферти на, който не можете да откажете Да се научите да казвате “не” е толкова важно, колкото да се научите...

Реклама