Навиците, които шефа обича

Шефът обича, когато...

Вие сте точни
Всеки шеф обича, когато нещата се свършват навреме и в срок.
Това показва на шефа ви, че той може да разчита на вас, защото сте отговорни и можете да работите в срокове и да си вършите работата съвестно. Шефовете мразят извиненията за несвършена работа, затова те уважават хората, които правят това, което трябва да се направи и точността е един от навиците, които те обичат.

Вие сте подготвени
Сенека е казал, че късметът или успехът идват от добрата подготовка. Какво означава това и как се прилага? Всеки път, когато сте планирали да участвате в среща, независимо дали е конференция или среща със шефа ви, вие трябва да се въоръжите с необходимата информация за целта. Шефовете ценят служители, които са подготвени по най – различни причини: това показва отдаденост, самостоятелна мотивация и увереност – три фактора, които играят огромна роля в подготовката.

Работете умно
Много е важно така да си разпределите работното време, че то да ви стига до минутата за всички задачи. За целта трябва да се разбере разликата между ефикасността и ефективността на времето. Част от тази разлика е, че сте отделили време да направите тези неща, които изискват време, за разлика от това просто "да се направят".
Ако имате нужда от допълнително време, за да свършите работата си, не оставяйте след работно време, а идвайте по – рано на работа, защото това се цени повече от шефа.

Бъдете в крак с новостите
Технологии, умения, тънкости – винаги са от полза за вас в бързо променящият се бизнес климат. Това е един от най – любимите навици на шефа ви, който той забелязва. За него това означава само едно: вие сте един силно мотивиран и самоактуализиращ се, ценен служител за него.

Направете шефа ви да изглежда добре
Това е всеобхватна категория, която обхваща всички изброени по горе навици, но тя не свършва до тук. Общо казано гледайте си работата съвестно и това е най – сигурният начин да направите впечатление и да изглежда шефа ви добре в бизнес средите.

 
Да се свържа ли с работодателя преди интервюто? Преди няколко дена попаднах на интересна дискусия в един ...
КРЕДИТНИ КАРТИ. Да избереш най – точната кредитна карта “Guardian Unlimited” Почти всеки предлага кредитни карти тези дни, от...
Шест начина да увеличите стойността на компанията ви Служители Имате ли мениджър, който може да поеме дейността на вашия...

Реклама