Доклад за продажбите

Докладите за продажбите са много важно нещо за една търговска фирма, която иска да е наясно с продукто – потока си и какви средства е спечелила от тях, за да може да планира разходите и производството си.

Характеристики на един продажбен доклад

Тъй като търговците си взаимодействат с настоящи или потенциални клиенти, те попълват доклади, така че собственикът или мениджърът по продажби да бъдат уведомени, че бизнесът е ефективен.

Обикновено всяка фирма си има формат за продажбен доклад, но има по – прости такива, които работят по – добре, защото в тях няма ненужна информация.
В днешно време има доста фирми, които изискват продажбеният доклад написан на ръка, а не на компютърна програма.

Характеристики на типичният доклад за продажбите:

* Име на клиента и информация за контакт
* Клиентски рейтинг и състояние
* Вид на продажбения контакт
* Време на влизане в продажба и време на излизане от продажба
* Коментари
* Поръчаните продуктите или услуги.

Специфика на доклада за продажбите

* Видове разговори: ефективните продажби изискват комбинация от техники, включително нежелани телефонни обаждания, "лице в лице" срещи, както и пълна презентация. Представител, който се фокусира твърде много върху един вид контакт не ще да генерира най – много продажби, като човекът, който постига баланс.

* Клиентски рейтинг: клиентите, които най – много купуват от фирмата трябва да имат специално внимание, защото времето и парите, инвестирани в тях ще се отплатят в бъдещи продажби.
* Статус на клиента: много е важно да проучите клиентите си – надеждни ли са вашият бизнес или са на принципа "прилив – отлив".

* Времето преди и след приключване на продажбата: това време зависи от вида контакт с клиента; твърде малко време означава, че контактът е прибързан и неефективен, а прекалено много време може да означава, че търговецът е бъбрив и си губи времето.

* Клиентска информация за контакти: тази точка е задължителна, как иначе ще се поддържа контакт с клиента ако няма фирмата данните му за връзка.

* Коментари на клиенти: богата информация може да се намери в този раздел.

* Поръчки: изненадващо, това често е най – важната информация по доклада за продажбите. Дръжте клиентите щастливи и поръчките ще се валят.

Подобни статии:
 

Реклама