Предимствата от обучението на работното място

Има много ползи от обучението на работното място, включително повишена производителност, по – добро задържане на служителите и по – висок морал сред работната сила.
Това е изгодно на компаниите, тъй като често изисква по – малко ресурси, отколкото да наемат нови служители. А при липсата на подходящо обучение вероятността служителите да напускат по собствен избор е по – голяма. И от тук идва лошото представяне на фирмите. Обучението на служителите, докато те работят, за разлика от изпращането им на друго отдалечено място, увеличава шанса да асимилират по – лесно новата информация, защото я вкарват в практиката.

Много компании предпочитат обучение на място над "външни" алтернативи. "Външното" обучение може предостави едно илюзорно усещане, че обучаващите са на почивка, а не на работа, което може да има отрицателно въздействие върху цялата образувателна система и в последствие върху работата им. Добрите програми за фирмено обучение, имат дългосрочна цел за увеличаване на служителите и тяхното задържане в дългосрочен план. Обучаването на персонала би трябвало да доведе до повишаване ефективността на разходите, които могат да бъдат по – големи, когато обучението се случва на "външно" място.

Мениджър
Консултант или мениджър дава съвети на служителите преди и след началото на работната смяна, наблюдава изпълнението на задълженията, за да види как са "попили" информацията и след това дава обратна връзка, за да се вземат в предвид забележките и похвалите. Наблюдението и обратна връзка ще продължат, докато работникът или служителят е направил като навик уменията си, които са му преподавани.

Ментор
Друг вариант е наставничеството, при което някой по – опитен служител наблюдава работата на учащият се. Служителят с повече опит, известен като ментор, дава съвети и препоръки за това как да успее обучаващият се в компанията.

Обучението
Обучението на работното място не е задължително да е само за нови служители, а може и да бъде за нови работни позиции. Така всички служители могат да се възползват от такива програми на обучение. Конкурентоспособността изисква повече подготвени служители на пазара. Тези фактори се превръщат в необходимост за продължаващо обучение на работното място.

Доброто управление
Обучението на служителите е един от компонентите на добра управленска тактика. Колкото по – сложен е бизнес, толкова повече мениджърите ще видят ползата от обучението на работното място. Компаниите, които не осигуряват обучение са изложени на риск от загуба на конкурентни позиции на пазара и текучество на служители.

Подобни статии:
 

Реклама