1. Клиента избира стоки или услуги. След окончателния избор - уточнява адрес и начин за доставка след което - избира начина на плащане. При избор за директно плащане онлайн, чрез виртуален пос терминал, клиента се прехвърля към страницата на виртуалният терминал. е-магазин
2. На страницата на виртуалният терминал, клиента въвежда данните за дебитната или кредитната си карта с която желае да плати. Страницата се намира при някои банки и фирми в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, а при други е тяхна- собствена страница. виртуален терминал
3. Клиента се препраща обратно към електронния магазин, където бива уведомен - успешно ли е плащането или не. е-магазин

Виртуалният пос терминал може да приема плащания за различен тип бизнес.
Освен показаната в примера по-горе най-масова употреба в електронен магазин, плащане чрез виртуален терминал може да бъде осъществено успешно и в резервационни системи, електронни библиотеки, онлайн търгове/аукциони, продажби на билети, заплащане на такси за участие в различни платени събития (форуми, семинари, училища, курсове и др.), продажби на ваучери в сайтове за групово пазаруване, заплащане за софтуерни продукти и всякакъв вид бизнес с авансово заплащане на стоки или услуги.

Виртуалният пос терминал не работи самостоятелно!
Нужно е наличие на някаква уеб платформа, която да визуализира наличните стоки или услуги, които се продават/предлагат и условията за употребата им. След, като клиента е видял предложението и е решил да заплати онлайн- идва ред на виртуалният пос терминал, който осъществява възможността за сигурно плащане.

Предимства и недостатъци

Предимства:

 • Авансово плащане - сумата се получава преди да бъде доставена стоката.
 • Висока ефективност - сумите се получават до ден-два директно по разплащателна сметка.
 • Регионална независимост - стоката или услугата може да бъде заплатена от всякъде по света.
 • Приложимост при високи и ниски цени на стоките/услугите.
 • Валутна независимост. Независимо от валутата на картата с която се плаща- търговецът получава желаната сума във валутата, в която работи виртуалният му терминал. Например- при обявена цена на сайта 100 лв., след плащане- независимо с каква карта- търговецът получава по сметката си точно 100 лв. С последваща операция- банката си удържа от сметката комисиона за плащането. Валутата се избира при сключването на договора за виртуалният пос терминал. Повечето банки поддържат само BGN (Български лева). При избор на друга валута различна от български Лева (в банки, които преглагат подобна възможност)- комисионите са по-високи поради по-високите разноски за транзакцията.
  Обявените цени в магазина могат да бъдат в различни валути- дори и да се променят динамично в зависимост от курса, но при избор на плащане чрез виртуален терминал- на екрана в който се въвеждат данните за картата, ще бъде изведена само цената във валутата в която работи терминала. В общия случай- български лева.
  Съгласно Законодателството на Република България- икономическите субекти регистрирани по ТЗ на Република България задължително трябва да посочват цена в български лева.

Недостатъци:

 • Изисква карта - дебитна или кредитна.
 • Ограничения на картите - някои банки забраняват или ограничават своите карти за плащане в интернет.

Сигурност на плащанията

Номера на картите - опазване на поверителна информация

 • Въвеждането на данните за картите може да става извън търговския сайт, което освобождава продавача от отговорността за съхраняване на поверителна информация.

Валидация на картите

 • При въвеждането на номера и валидността се осъществява проверка.

Проверка на картодържателя - 3-D Secure (Verified By VISA и SecureCode) и секретен код за карти Maestro® БОРИКА® БОРИКА.

 • Съвременните системи за сигурност, позволяват да се валидира картодържателя (само при карти които са 3-D Secure®) в момента на плащането.
 • При картите Maestro® БОРИКА, проверката се осъществява чрез секретен код.

При заплащане на виртуален терминал се извършва проверка. Плащането става възможно само в случай, че картата се използва от картодържателя. Защитата е полезна при откраднати, загубени или скимирани карти.

Банки и фирми, които предлагат виртуален пос терминал:

 • Централна Кооперативна Банка АД
 • ePay.bg (чрез банка)
 • ebg.bg (чрез банка)
 • Банка ДСК ЕАД
 • УниКредит Булбанк АД
 • Райфайзенбанк (България) ЕАД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Обединена Българска Банка АД

Колко струва виртуалният пос терминал?

Цена на услугата към доставчика

 1. Комисион - процент от всяка транзакция
 2. Месечна такса

Договарянето на цената става директно с банката или фирмата която предлага виртуален пос терминал. Обикновено банките и фирмите имат типови оферти, но в зависимост от мащаба на клиента - при по-гъвкавите е възможна индивидуална договорка.

Важни фактори при ценообразуването:
 • Обем транзакции
 • Среден размер на транзакцията. Неизгодни са плащания на стойност под 5лв. Възможно е при такива транзакции да има освен комисион - процент от сумата и някаква фиксирана стойност от няколко стотинки.
 • Вид на картите с които се плаща. Най-общо казано - за българска банка най- изгодни са транзакциите с карти издадени от банката доставчик на виртуалният терминал ("on-us" транзакция), след това - транзакции с карти издадени в България по-малко - издадени в Европа и най-неизгодни са издадените извън Европа.
 • Очакван брой анулирани транзакции. Например: Заплащане на билети или такси за събитя крият риск от голям обем анулирани транзакции в случай, че събитието не се състои.
 • Рисков характер на бизнеса. Фалшиви търговци, които създават фиктивен магазин, за да осъщетствяват плащания с откраднати данни на кредитни карти.

Цена за внедряване на услугата

В зависимост от платформата за електронна търговия цената варира от безплатни възможности до "Run-time licences" - решения с месечна или годишна такса. Най-евтина е реализация при решения писани на php, а най-скъпи са .net базираните платформи.

Някои банки предлагат безплатни модули за open-source електронни магазини, а някои комерсиални решения имат готови модули (включени в цената) за работа с български банки. / Източник haralanov.com

 
Знаците, които ви подсказват, че не искате тази работа Чували сте го и преди: когато сте на интервю за работа е важно да сте...
Убеждаващата комуникация В масовото съзнание понятието убеждаваща комуникация обикновено се...
20 възможности, как да правите пари от Интернет Сайта www.dumblittleman.com завърши своята серия от три статии за правене на...

Реклама