Видове печалба

Преди да можете да разберете разликата между различните видове печалба, първо трябва да разберете какво означава печалбата за бизнеса.

Какво е печалба?
Печалбата е разликата между приходите, генерирани от бизнеса и всички разходи, направени за поддържането на този бизнес, които се правят. Вместо да се изчислява за период от дни или седмици, обикновено тя се изчислява за няколко месеца като годишна база.

Важността на печалбата за бизнеса
Печалбата за един бизнес са всичките усилия, страхове и надежди заложени още в неговото стартиране. Тя е онези пари, които остават след направените разходи и тези които са в графата риск – за оборудване, персонал, обучение и подобряване на бизнеса.

Четири форми на печалбата

Бруто печалба
Бруто печалбата това е печалба плюс постоянните разходи.
Тази цифра обикновено се използва от длъжностните лица на фирмата при вземане на решения за ценообразуването и каква част от материалите да се използват в производствения бизнес.

Нетна печалба
Нетната печалба е крайният размер на печалбата – чистата печалба. Изваждат се всички разходи и това което остане е печалбата. Тя е критерий за това как точно се представя компанията в средата си.

Нетната печалба след данъците
Тук е ясно чистата печалба се изчислява чак след плащането на данъците на компанията или всички държавни такси.

Неразпределена печалба
Частта от нетната печалба, която не се раздава на акционерите под формата на дивидент, а се задържа с цел реинвестиране или погасяване на задължения.

Подобни статии:
 
ДОБЪР ЖИВОТ. Купете собственост за детето си. Дръжте правото си на собственост С други думи, ако притежавате...
Как да напишете бизнес предложение Имате страхотна идея за нов продукт или услуга. Ще ви трябва...
Как едно бизнес съвещание да бъде ефективно Ето ви десет неща, които можете да направите, за да имате по –...

Реклама