Колко висока може да бъде цената на продукта или услугата преди да се отидат с крайната си такава на пазара?
За да разберем представата на клиента за стойността на вашия продукт или услуга, погледнете по – субективните критерии, като например предпочитанията на клиентите, продуктови ползи, удобство, качество на продукта, имидж на компанията и алтернативни продукти, предлагани от конкуренцията.

* Как вашите клиенти описват това, което получават за парите си?

* Спестяват ли много пари или време, чрез закупуването на вашия продукт или услуга?

* Получават ли конкурентно предимство от използването на вашите услуги?

* Дали е по – удобно за тях да използват продукта (услугата) ви, а не да се опитват да го правят сами?

* Какъв е изборът на клиента?

* Какво предлага конкуренцията?

С тази информация, можете да разберете максималната цената, която клиента ще плати за получената полза.
Няколко стратегии за ценообразуване са изброени по – долу, които вземат под внимание равновесната точка, но са силно претеглени със субективни преценки – а, не само цифри.

* Цената е същата като конкурентната. Тази стратегия се използва, при предлагане сходни или еднакви стоки, когато цените са сравнително стабилизирани (като например с професионалните услуги и продукти) или, когато липсват други средства за определяне на цените. Вашето предизвикателство е тогава, когато трябва да се определи как да намалите разходите си, така че да можете да произвеждате по – голяма печалба от конкурентите си.

* Създаване на ниска цена в сравнение с конкуренцията на даден продукт, с цел да се обхване по – голям брой клиенти на този пазар. Тази стратегия може да се използва и за постигане на нефинансови цели, като продуктова информираност или създаване на представа за ниска цена. Тя работи, ако вие сте в състояние да поддържате рентабилността на най – ниска цена, или ако сте в състояние да поддържат приемливо ниво на продажбите в последствие трябва да вдигнете цената.

* Ако продуктът ви има мистика и уникалност, тогава цената ви може да бъде висока в сравнение с разходите ви. Също така, ако вашият целеви пазар е заможен и продукта ви се позиционира като престижен, то високата цена е оправдаваща. Като например Rolex часовниците, които са по – скъпи от останалите, но те ви дават "статус" на заможен човек.

Подобни статии:
 

Реклама