Това са примерни съвети с общ характер, които имат за цел да ви послужат като модел, който можете да персонализирате, за да опишете собствената си работна среда.

Обща политика на фирмата

* Всички служители на дадената фирма да следват тези правила за безопасна практика, да оказват всяка възможна помощ за безопасно изпълнение на операциите, и да докладват всички опасни условия или практики на работодателят си пред него или пред съответните контролни органи за това.

* Надзорните органи следят дали служителите спазват общите правила на фирмата, необходими за безопасно поведение на работата и предприемат действия, необходими за получаване на съответствието.

* Да се дават чести инструкции за предотвратяване на аварии по време на работа. Най – малко веднъж на всеки десет работни дни.

* Лицето, за което е известно, че са под влиянието на алкохол и / или наркотици, да не се допуска на работа, докато е в това състояние.

* Никой не трябва умишлено да бъде разсейван по време на работа, ако е болен или има проблеми да си вземе отпуск докато ги разреши, за да не се излижи на риск от наранявания и непродуктивна работа.

* Служителите трябва да бъдат нащрек, да следят дали всички защитни мерки са налице или ако не са да докладват за това.

* Работният процес трябва да бъде добре планиран и наблюдаван, за да се предотвратят наранявания с оборудване и обработка на тежки материали. При вдигане на тежки предмети, служителите трябва да са със сгънати коленете и да използват големите мускули на краката си, вместо по – малките на гърба.

* Работниците не трябва да пипат всяко електрическо оборудване, машини или водна поточна линя по начин, който не е указан в безопасното указание.

* За всички травми се съобщава незабавно на ръководителя / работодателя, така, че да се предприемат съответните мерки за помощ.

Правила за безопасност

* Да не се хвърлят работни материали, инструменти или други предмети от височини, докато не са предприети подходящите предпазни мерки за това.
* Измийте се старателно след работа ако особено работите с вредни или отровни вещества.
* Бензинът да не се използва за почистване.

Използването на инструменти и оборудване

* Дръжте лицата на чукове в добро състояние, за да се избегнат травми.
* Пилата трябва да бъде с дръжка, за да е лесно използвана и безопасна.
* Да не се използва отвертката като длето.
* Не оставяйте кабелите на инструментариум, където автомобили ще работят над тях.

Машини и превозни средства

* Не се опитвайте да работите с машини или оборудване, без специално разрешение, освен ако не е част от редовните си задължения.
* Висящи дрехи и пръстени не трябва да се носят около движещи се машини или други места, където те могат да бъдат захванати.
* Машините не се ремонтират или коригират докато работят.

Подобни статии:
 
Ефективната комуникация в компанията Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява...
Как да изпълните маркетинговия си план След като сте сложили и последната точка на маркетинговият си план...
Можете да заминете на работа в чужбина и чрез бюрото по труда Р.България има сключени двустранни спогодби за заетост с...

Реклама