Това са примерни съвети с общ характер, които имат за цел да ви послужат като модел, който можете да персонализирате, за да опишете собствената си работна среда.

Обща политика на фирмата

* Всички служители на дадената фирма да следват тези правила за безопасна практика, да оказват всяка възможна помощ за безопасно изпълнение на операциите, и да докладват всички опасни условия или практики на работодателят си пред него или пред съответните контролни органи за това.

* Надзорните органи следят дали служителите спазват общите правила на фирмата, необходими за безопасно поведение на работата и предприемат действия, необходими за получаване на съответствието.

* Да се дават чести инструкции за предотвратяване на аварии по време на работа. Най – малко веднъж на всеки десет работни дни.

* Лицето, за което е известно, че са под влиянието на алкохол и / или наркотици, да не се допуска на работа, докато е в това състояние.

* Никой не трябва умишлено да бъде разсейван по време на работа, ако е болен или има проблеми да си вземе отпуск докато ги разреши, за да не се излижи на риск от наранявания и непродуктивна работа.

* Служителите трябва да бъдат нащрек, да следят дали всички защитни мерки са налице или ако не са да докладват за това.

* Работният процес трябва да бъде добре планиран и наблюдаван, за да се предотвратят наранявания с оборудване и обработка на тежки материали. При вдигане на тежки предмети, служителите трябва да са със сгънати коленете и да използват големите мускули на краката си, вместо по – малките на гърба.

* Работниците не трябва да пипат всяко електрическо оборудване, машини или водна поточна линя по начин, който не е указан в безопасното указание.

* За всички травми се съобщава незабавно на ръководителя / работодателя, така, че да се предприемат съответните мерки за помощ.

Правила за безопасност

* Да не се хвърлят работни материали, инструменти или други предмети от височини, докато не са предприети подходящите предпазни мерки за това.
* Измийте се старателно след работа ако особено работите с вредни или отровни вещества.
* Бензинът да не се използва за почистване.

Използването на инструменти и оборудване

* Дръжте лицата на чукове в добро състояние, за да се избегнат травми.
* Пилата трябва да бъде с дръжка, за да е лесно използвана и безопасна.
* Да не се използва отвертката като длето.
* Не оставяйте кабелите на инструментариум, където автомобили ще работят над тях.

Машини и превозни средства

* Не се опитвайте да работите с машини или оборудване, без специално разрешение, освен ако не е част от редовните си задължения.
* Висящи дрехи и пръстени не трябва да се носят около движещи се машини или други места, където те могат да бъдат захванати.
* Машините не се ремонтират или коригират докато работят.

Подобни статии:
 
Бизнес доклад Разрастването на бизнеса ви води до писането на официални бизнес...
Ниско разходни маркетингови стратегии Всеки обича идеята за рационализиране на маркетинговите си идеи с...
Подобрете малкият си бизнес Следете всеки резултат Професионално счетоводство се изисква -...

Реклама