Анатомия на успешната реклама

Успешните реклами споделят някои общи елементи, които трябва да имате в предвид при разработването на рекламната си кампания. Те са прости, ясни, честни, информационни, ориентирани към клиента и се опитват да дадат отговори на въпросите:

Кой - Какво - Къде - Кога - Защо - Как

Сърцето на една реклама е нейното послание или основната полза, която искате вашата целева аудитория да извлече от информацията за продуктът, който им предлагате. Вашето съобщение може да е адресирано към един или повече клиенти като следните:

* Защо вероятните клиенти трябва да купуват продукта ви, а не този на конкурентите?

* Защо клиентите трябва да купуват вашия продукт отново?

* Защо изобщо някои трябва да купува продуктът ви?

Съобщенията могат да се подразбират и по забавният начин (водата за уста, която ви дава свеж дъх ще ви помогне да си хванете гадже и да бъдете лидери на работното си място), и съвсем буквално (покупките по време на разпродажбата, ще ви струват по – малко, отколкото в други случаи).
Рекламните съобщения са различни от лозунги. Лозунг е закачливата фраза като Nike "Просто го направете" или на Coca-Cola " Истинското нещо". Вие не трябва да имате лозунг, за да имате успешен реклама. Но е нужно да имате ясно рекламно съобщение към целевата си аудитория, което да бъде разбрано.
A съобщение е това, което стои зад лозунга. От лозунга на Nike може да се предположи, че тяхното послание може да се тълкува по следният начин: Физическата активност е част от удовлетворителен живот - Nike продуктите ще ви помогнат да упражнявате и да постигне задоволителен начин на живот.
Все пак рекламата си е сложно нещо и затова тя е важна част от маркетинга на една фирма. За да имате ефективна реклама ви трябват професионалисти с опит и хиляди идеи.

 
POWER & MONEY. Най – платените професии в САЩ Номер 10 Мениджър естествени науки Заплата: $97,560 Стаж: 6 години ...
Неща, които купувачите не искат да чуват Помислете внимателно за думите, които изричате на вашите постоянни...
Ефективната комуникация в компанията Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява...

Реклама