Грешките на предприемачите в бизнеса. Тайните на успешния бизнес

Какво прави един предприемач успешен, а друг не чак толкова? Отговорът са грешките, които допуска. Ето и едни от тях с най – трайните последици:

Маркетингът на техния бизнес не е приоритет.

Това е може би най – голямата причина, поради която един бизнес се проваля. Провалените предприемачи не поставят маркетингът на първо място, те са концентрирани върху печалбата, а не върху начинът й за набавянето.
Ако искате да имате неизчерпан поток от клиенти, то маркетингът трябва да стане приоритет на бизнеса ви.

Предприемачите не действат достатъчно бързо според дадена ситуацията.

Успешните фирми са изградени импулсивно. Този импулс се основава на предприемането на точите действия в точният момент. Дали тези действия се отнасят до създаването на информационни продукти, стартирането на нови програми или изработката на фирменият уеб сайт. Но не е достатъчно само да се предприемат действия, а да са в точното време.

Предават се твърде рано.

Нищо хубаво не става лесно и за кратко. А това важи с пълна сила за бизнеса. Затова в него няма място за слабохарактерни и не мотивирани личности. Новите предприемачи вместо да мислят къде точно е проблема и как да го оправят се плашат и отказват.

 
Грешки при писане на автобиография През годините си на работа – 22 – съм виждала стотици, може би хиляди...
Планиране на малкия бизнес Планирането е подробен метод, предварително формулиран, за...
Митове за автобиографията Мит № 1 Списък на личните ви интереси Много търсещи работа се...

Реклама