Мениджмънт и бизнес етика

Мениджърските компании играят важна роля в установяването на етичният тон. Ако мениджърите се държат като, че ли единственото нещо, което има значение, е печалбата, служителите могат да действат по същия начин. А лидерите на компанията са отговорни за определянето на стандартите за това какво е и какво не е приемливо поведение на служителите. Това е от жизненоважно значение за един мениджър – да играе активна роля в създаването на работна среда, където се насърчават служителите, които предприемат действия по един етичен начин.

Мениджърите, които искат служителите им да се държат етично трябва да бъдат пример за това. Те трябва да запомнят, че тяхното поведение е пример е първата стъпка за насърчаване на етичната бизнес култура във фирмата. Без значение какви са формалната политика, ако служителите видят, че мениджъра се държат неетично, те ще смятат, че компанията иска от тях да действат по същият начин.
Много са факторите, които действат върху организационната етика и решенията на служителите като:

* Фирмена култура
* Наличие и прилагане на писмен етичен кодекс
* Официална и неофициална политика и фирмени правила
* Норми за приемливо поведение
* Финансово възнаграждение
* Система за признаване на изпълнените задачи
* Фирмено отношение към служителите
* Приложения на юридическо поведение
* Степента, в която се подчертава професионализмът на служителя
* Поведението и отношението на лидерите на организацията

Значение на етичните бизнес решения

Фирмите и бизнесмените, които желаят да се развиват в дългосрочен план трябва да направят вземането на етични решения своя практика. Те трябва да се държат по социално отговорен начин, за да се насладят на крайният успех. Познаването на разликата между правилното и грешното е в основата на вземане на етично решение. Това в много случаи, води до големите финансови, социални и лични награди в дългосрочен план.

 
Пет минутни задачи за фрийлансъри Имате ли няколко допълнителни минути? Не губете това време! Дори и...
Правила при интервютата за работа * Поддържайте вашите отговори кратки и сбити. Освен ако не ви попитат...
Как да повишим продажбите? Процесът на една търговска продажба Повечето собственици на бизнес биха искали да се съсредоточи всичката...

Реклама