Дефиниция за бизнес етика

Всеки професионалист взима решения и извършва действия, които се ръководят от дефиницията за бизнес етиката.
Бизнес етиката може да бъде определена като писани и неписани кодове на принципите и ценностите, които определят решенията и действията в рамките на компанията. В света на бизнеса културата на една организацията се определят стандартите за разликата между добро и лошо вземане на решения и поведение.
Фразата "бизнес етика" може да се използва, за да се опишат действията на служителите в рамките на организацията.

Етичните решенията се ръководят от необходимостта да се увеличи възвращаемостта на инвестициите на акционерите на организацията. Лица, които използват подхода на етиката от тази гледна точка са тези, които правят доста пари.

Заинтересованите страни и перспектива

Фразата корпоративната социална отговорност често се използва в дискусиите на бизнес етиката. Идеята зад тази концепция е убеждението, че компаниите трябва да обмислят нужди и интереси на множество заинтересовани групи, а не само тези, които имат пряко финансово участие в печалбите на организацията.
Заинтересованите страни са физически лица и групи, които засягат или, които са засегнати от действията на дружеството и решенията му. Акционерите са определено заинтересованите страни, но те не са единствените, които попадат в това определение.
Заинтересованите страни могат да бъдат: служители, доставчици, клиенти, конкуренти, правителствени агенции, медии, обществени лица и др. Идеята на заинтересованите страни основава етично вземане на решения – на разумни бизнес решения, които работят за доброто на всички засегнати страни.

Какво е етично поведение?

Различните хора имат различни схващания за това какво представлява едно бизнес етично поведение. Законът определя какво е и какво не е законно, но различията между морално правилно и морално неправилно не винаги са толкова ясни. В много ситуации линии между се размиват. Такива ситуации могат да доведат до етични дилеми.
Когато се стигне до там е важно да се разгледат резултатите от процеса на вземане на решения. Един от начините за справяне с етичните дилеми е използването на тест за оценка на решенията. Този тест включва четири въпроса:

* Решението ми единствено ли е като вариант?
* Решението ми справедливо ли е за всички засегнати?
* Ще създаде ли това добронамереност в организацията?
* Решението от полза за всички страни ли е, които имат пряк интерес от резултата?

Когато отговорите на тези четири въпроса с "да" се смята едно бизнес решение за етично и професионално.

Друг начин за правене на сигурни решения, които са наистина етични е с помощта на публичен тест. Запитайте се как бихте се почувствали, ако действията ви са били публикувани в местният вестник в родният ви град. Ако искате да се чувстват удобно, то решението трябва да ви бъде етично.

 
Най-скъпите шефове в ИТ бизнеса Главният изпълнителен директор на Oracle Лари Елисон получава най-висока...
Бизнес идеи. Част 2 Финансова дейност Отдаване под наем и лизинг на въздухоплавателни...
Как да разширите бизнеса си Ако сте в бизнесa или професионалните услуги и се стремите да...

Реклама