Най – ефективните методи на маркетингово проучване

Един от най – съществените такива е Наблюдението.

Това е метод, който събира информация чрез наблюдаване на поведението, действията и реакциите на дадена група лица или обекти в процес на покупко – продажба или работа.

Това е метод, в който отсъства личният контакт между маркетолога и обекта на проучването, а се събира само писмена информация и ако е търговски обект се регистрират продажбите за определен период.

Вторият метод по важност и последователност е Експериментът.

Това е промяна в едно нещо на един и същи продукт, докато останалите са константа. Например сменя се само опаковката на самият продукт и се наблюдава експеримента на потребителското търсене на старият продукт с нова опаковка. След дадено време резултатите се анализират и се решава от маркетинговият отдел коя опакова да остане.

И при маркетинговите проучвания си има процес на действие, който включва:

* Диагностициране на изследваният продукт и какво точно ще се изследва по него;

* Определяне целите на изследването или какво точно ще се проучва;

* Съставя план на проучванията и методите;

* Определяне обекта на проучването;

* Обработка на информацията;

* Формулиране на изводите от маркетинговото проучване в писмен вид, заедно с направените разходи.

 
Ако промените дневните си разходи, можете да спестите сериозна сума Знаете ли къде отиват парите ви всеки месец? Много от нас плащат с ...
Митове за рекламата Има някои неща за рекламата, които тя не може да прави. Нека да ...
Кариерни съвети Възползвайте се максимално от съдействието, което осигуряват...

Реклама