бизнес преговори

От бизнес преговорите зависи дали ще има сделка или не, затова е много важно да бъдете подготвени преди това, за да расте бизнесът ви.
Важно е преди самите преговори да изясните интересите си и какво точно искате да постигнете от срещата.
Участващите страни имат различни икономически, финансови и социални интереси с различни стратегии на постигане и естествено тактики на водене на преговори, което само по себе си може да доведе по прекъсване по време на преговорите за консултации.

Затова е хубаво компанията домакин да осигури странична стая , в която гостите да се консултират конфиденциално при нужда. Трябва да сте готови да взаимни компромиси, за да постигнете желаната сделка.

Перфектно организираната подготовка за бизнес преговорите са 20% успешни преговори. Важно е интересите и стремежите на страните да бъдат уважавани и разбирани, за да текат преговорите благополучно.
Всички бизнес преговори трябва да имат и следят следните критерии и принципи, според които една сделка е успешна ако те са изпълнени.

* Желаният резултат – постигнат ли е или до колко.

* Допустимият минимум, който може да се приеме като някакъв добър резултат от преговорите.

* Лимити, при които компромисът не важи – цифри, статистики и погазване на стратегии на съответната компания.

* Срокове на изпълнение и приключване на сделката.

* Коз, с който да "подмамите" другата страна да направи компромис, за да има сделка.

 
Доклад за продажбите Докладите за продажбите са много важно нещо за една търговска фирма,...
Колко дълга трябва да е една автобиография – CV Вашето CV не трябва да бъде по – дълго от две страници, нали? Има някои...
Развитие на маркетинга в интернет Експлозивното развитие на медиите в наши дни дава възможст на много...

Реклама