Форекс търговия

Форекс търговията е един вид управление на валутният риск на брокерският пазар. Форекс търговията е покупка на една валута и продажба на друга. Тази покупко – продажба на валута, наречена трансакция на валутният пазар става с основните валути: Щатски долар, Евро, Британска лира, Японска йена, Швейцарски франк, Канадски долар и Австралийски долар.

Валутният пазар е финансов пазар, но за разлика от другите такива той не е борсово централизиран. Форекс пазара действа 24 часа в денонощието чрез терминални компютърни мрежи свързани с банките, инвеститорите и валутните брокери.

Стойността на валутата се влияе главно от международните инвестиционни и търговски потоци, и в частност от факторите влияещи върху търговията на ценни книжа. Има специални инструменти и защитни техники от валутният риск.

Как изглежда реално форекс търговията. Валутните котировки включват цена "Купува" и "Продава":
* Купува (Bid):
Това е цената, на която дилърът Купува, а инвеститорите Продават валута
* Продава (Ask):
Това е цената, на която дилърът Продава, а инвеститорите Купуват валута

А разликата между курс Купува и курс Продава се нарича спред (Spread).
Реално спреда е разходът, който инвеститорът плаща за сделката.

Как се котират валутите?
Те са до четири знака след десетичната запетая ( USD/CHF 1.3000/1.3003), като последният знак се нарича "пип" (peep). При повечето валути един пип е 0.0001 от текущия курс деня. Изключение са само двойките при които на втора позиция е Японската йена (JPY), тогава един пип се равнява на 0.01.

 
Как да продадете автомобил ? Преди да започнете процеса на продажба трябва да се научите как се...
Мениджмънт стилове Какъв вид шеф сте? Тази статия ще ви предостави стиловете на...
5 типа за ефективно бизнес планиране 1. Ясно дефинирайте идеята си за бизнес – кратко, точно и ясно. Трябва...

Реклама