Форекс търговия

Форекс търговията е един вид управление на валутният риск на брокерският пазар. Форекс търговията е покупка на една валута и продажба на друга. Тази покупко – продажба на валута, наречена трансакция на валутният пазар става с основните валути: Щатски долар, Евро, Британска лира, Японска йена, Швейцарски франк, Канадски долар и Австралийски долар.

Валутният пазар е финансов пазар, но за разлика от другите такива той не е борсово централизиран. Форекс пазара действа 24 часа в денонощието чрез терминални компютърни мрежи свързани с банките, инвеститорите и валутните брокери.

Стойността на валутата се влияе главно от международните инвестиционни и търговски потоци, и в частност от факторите влияещи върху търговията на ценни книжа. Има специални инструменти и защитни техники от валутният риск.

Как изглежда реално форекс търговията. Валутните котировки включват цена "Купува" и "Продава":
* Купува (Bid):
Това е цената, на която дилърът Купува, а инвеститорите Продават валута
* Продава (Ask):
Това е цената, на която дилърът Продава, а инвеститорите Купуват валута

А разликата между курс Купува и курс Продава се нарича спред (Spread).
Реално спреда е разходът, който инвеститорът плаща за сделката.

Как се котират валутите?
Те са до четири знака след десетичната запетая ( USD/CHF 1.3000/1.3003), като последният знак се нарича "пип" (peep). При повечето валути един пип е 0.0001 от текущия курс деня. Изключение са само двойките при които на втора позиция е Японската йена (JPY), тогава един пип се равнява на 0.01.

 
Развитие на интернет маркетинга Динамичното развитие на медиите днес дава огромна възможност на...
Работете извънредно стратегически Четиридесет часа  на седмица не са ви достатъчни, за да свършите...
Кариерни съвети Възползвайте се максимално от съдействието, което осигуряват...

Реклама