Има редица проучвания и изследвания, които са правени с цел да се установи кои са едно от най – мотивиращите фактори за служителите в една фирма.

От анкета на едно германско списание станало ясно, че причината, поради която компаниите губят служителите си въпреки мотивиращите си кампании е липсата на разбиране на потребностите им.

Това е така, защото масово работодателите залагат на две неща като мотивация – гъвкаво работно време и обучение (43%) като вид придобивка, и само 20% по – високи заплати и премии. Докато нуждите на служителите са неща само като по – високи бонуси и заплати, които трябва да са приоритет. От анкетата става ясно, че има фирми – 32% които изобщо не предлагат премии, с които да мотивират служителите си.

Друго проучване в което са взели участие 3000 мениджъра и служители на търговски фирми затвърждава по горното, а именно, че да за държиш един служител заплатата му трябва расте с прослуженото му време.

Финансовото възнаграждение е силен стимул и е на първо място, а на второ и в по- дългосрочен план е възможността за израстване и развитие в кариерата.

Статистиката на не без известната консултантска компания „Делойт” показва какво освен липсата на възнаграждение може да накара един служител на напусне работното си място:

* 36% от служителите напускат, защото им е липсвала сигурност.
* 27% казват, че са намерили в сегашната си фирма възможност за професионално израстване и развитие.
* 24% напускат заради по – висока заплата.

И до тук казаното излиза, че всеки работодател трябва да насърчава по един и друг начин своите служители като:

* Окуражавайте ги, като ги хвалите за добре свършената им работа.
* Изслушвайте тяхното мнение относно проекти и процесът на работа. Допитвайте се до тях. Така те се чувстват ценени и скъпи за компанията, в която работят.
* Създайте приятна и позитивна атмосфера на работа. Нека служителите ви идват с желание на работа. Така ще бъдат по продуктивни.

 
Успешни бизнес практики Фокусирай се Много пъти, когато сте млад предприемач сте готов да се...
Ефективният PR Под ефективност в PR разбираме постигане на поставените цели на една...
Как да завършите един разговор Има хиляди статии за това как да започнете един разговор, но почти...

Реклама