Примерен бизнес бюджет

Ако сте кандидатствате за кредит, който да ви помогне с разходите на вашият бизнес, ви се налага да имате примерен бюджет – черно на бяло. Този тип бюджет може да ви бъде от полза при годишните разходни отчети. По този начин вие знаете колко доход трябва да се генерира с цел извличане на печалба и да се определи къде имате възможност да намалите разходите.
Един бюджет обикновено се състои от две цифрови колони, една за разходи и една за доходите, както и графа за резултатите. Има и празни графи, които се попълват в последствие, това са действителните разходи в цифри и така си правите равносметка от предвидени спрямо реални. Можете да си направите черно на бяло и месечен бюджет или само годишен. Много собственици на бизнес избират и двете.

Разходи
Някои общи разходни позиции в един бюджет са:
* Ипотека или наем на офис
* ТРЗ разходи (заплати, доходи и т.н.)
* Амортизация
* Офис консумативи
* Маркетинг и реклама
* Инвентаризация
* Разходи за поддръжка
* Всички такси и хонорари за правни услуги
* Погасяване на кредити
* Комунални услуги

Също така може и да има графа за дребни разходи в долната част на бюджета.

Доходи
След като сте се погрижили на разходите в бюджета, трябва да ги уравновесите с доходите.
Общите доходни позиции в един бюджет са:
* Печалба от произведената продукция или предоставената услуга
* Дължими на Вас пари
* Дивиденти от инвестиции

Имайте предвид, че елементите в графата на разходите ще са повече, но това вероятно ще бъде компенсирано от по – големите цифри в отдела на доходите. Това е рядко срещано явление при млад бизнес, затова началният капитал е толкова важен. Тъй като всички предприятия са различни, то и бюджетите им ще се различават. Но въпреки това е хубаво да използвате примерен бюджет като шаблон за вашият.

 
Как да напишете ефективно изявление в пресата Как да напишете ефективно изявление в пресата за организацията си с...
Как да изберете правилната PR кампания Ако в трябват услугите на PR фирма, не бързайте, а отделете време да...
Видове печалба Преди да можете да разберете разликата между различните видове...

Реклама