Информационните технологии обикновено са свързани със закупуването и управлението на корпорации, управление и поддръжка на компютърен хардуер, софтуер, изграждане на мрежи и услуги. Интернет професиите обхващат по – широк кръг от дейности. Позициите обикновено са класифицирани въз основа на езика на програмиране, видовете платформи, степента, в която нещата са създадени, поддържани и управлявани и много други опции.

В зависимост от големината на IT компанията има различни степени служители спрямо вида на дейността им. Ние ще ви изложим списък на интернет професиите, които са подредени по азбучен ред, а не йерархично, което е важно да се отбележи, тъй като организационните структури се различават във всяка компания:

Администратор

Тази длъжност е свързана с администраторни администрации, поддръжка и ремонт на вида технология. Най – разпространени са мрежовите администратори и администратори на база данни.

Анализатор

Анализаторите оценяват работата на технологиите и диагностицират техническите проблеми в процеса на работа. Те могат да участват и във финансовите анализи за закупуване на технология на компанията.

Архитект

Това лице изготвя пановете на технологичните системи и приложения като софтуер, хардуер и интернет страници.

Главен информационен директор

Главен изпълнителен директор на IT и CIO, наблюдава всички видове персонал изброени в тази статия и планира всичко необходимо за бюджета на компанията.

Дизайнер

Тази длъжност може да включва планиране на нови технологии, подобряване им, проектиране на интернет страници.

Инженер

Обикновено инженерите развиват наново или обновяват съществуващия софтуер, хардуер, работа в мрежа или интернет приложенията.

Консултант

Те са обикновено със статут на "свободни агенти", които работят за много клиенти  и са си шефове сами на себе си.

Мениджър

Управлява останалите служители и ги насърчава да отговаря работата им на стандартите за качество. Интернет мениджърите често имат правото да купуват технологии и да планират бюджета на звеното си.

Програмист

Това са хора, които създават нов софтуер или персонализират вече създаден софтуер за нуждите на компанията. Пишат и уеб базирани приложения

Поддръжка

Това са хора, които помагат на служителите на компанията, отговарят на техни въпроси в не технологичната сфера.

Техници

Обикновено те се занимават с инсталацията, поддръжката и ремонта на компютърният хардуер или на други видове технологии и оборудвания.

 
Предимствата от обучението на работното място Има много ползи от обучението на работното място, включително...
Фризьорски салони Фризьорските салони в днешно време никнат като гъби – един до друг. И...
Всичко за срочните и деривативните сделки Неоспорима е значимостта на финансовите пазари за състоянието и...

Реклама