Маркетинг и търговия

Няма търговия без маркетинг и маркетинг без търговия. Той е съставна част на всяка пазарна икономика.

Маркетинга и неговите действия определят всяка цел на една пазарна организация.

Той се нуждае от ефективно организиране на ресурсите на стопанската организация, за да постигне тя своите цели.

Какви са функциите на всеки маркетинг:

  1. Сегментиране на пазара
  2. Проучване на целевия пазар
  3. Избор на целеви пазар
  4. Разработване на маркетингова стратегия чрез маркетинг – микса
  5. Стратегическо планиране на дейностите на маркетинга
  6. Контрол на резултатите от маркетинговата дейност
  7. Проучване на конкуренцията и нейната маркетингова акция

Всяка маркетингова концепция е под силно влияние на обкръжаващата я среда. Маркетинговата обкръжаваща среда определя риска за бизнеса и затова тя трябва да се приучава.
Затова на всяка стопанска организация й трябва задължително SWOT анализ, който да отразява мястото на фирмата сред конкуренцията и да й дава ясна представа къде са силни и къде слаби в маркетинга си.

Именно резултатът от този анализ се използва за разработването на правилния стратегически маркетингов план. Прави се доклад, в който са изложени всички изводи за състоянието на организацията. В него се формулират и целите на маркетинговата дейност, които са водещи за цялостното управление на дейността на фирмата.

 
Девет забуди за ипотечните кредити Трябва да имам собствени пари, за да купя жилище Не и ако става дума за...
Няколко начина как да спестите пари Ако търсите начини да спестявате пари, започнете с примера, които ви...
20 възможности, как да правите пари от Интернет Сайта www.dumblittleman.com завърши своята серия от три статии за правене на...

Реклама