Ценообразуване на продукт или услуга

Ценообразуването на вашия продукт или услуга е едно от най-важните бизнес решения, които ще направите. Трябва да предлагате продуктите си на цена, която е готов да заплати целевия пазар или няма да бъдете в бизнеса за дълго. Има много подходи за ценообразуване, някои научни, някои не.

Има една обща рамка за вземане на ценови решения, която отчита разходите, последиците от конкуренцията и възприемането на клиента за стойността на продукта.

Определения:
* Цената е общата сума на фиксираните и променливите разходи на производителя или на предлагането своя продукт или услуга.
* Цената е продажната цена за единица клиент, който плаща за вашия продукт или услуга.

Така че, цената, която предлагате е цената, която плаща клиента. В идеалния случай, тя трябва да бъде по-висока от разходите за производството на продукта, за да може да покриете разходите си. 
Разбира се, ще има моменти, когато трябва да направите цената или колкото разходите си или малко под тях, за да навлезете на пазара успешно.
Как клиентът възприема стойността на продукта ще определи максималната цена, която той може да си позволи да плати за вашият продукт. Това понякога се описва като "цената, която пазара може да понесе." Възприемането на стойност е създадена от изградената репутация, маркетинговите съобщения, опаковането и продажбите.

Някъде между разходите и " цената, която пазара може да понесе " е най-подходящата цена за вашия продукт или услуга - цена, която ви дава възможност да направите точен отчет на приходите си и е справедлива за клиентите ви. Следователно, след като разберете вашите разходи и максималната продажна цена на вида продукт или услуга на пазара, можете да вземете решение за това каква ще е цената на вашия продукт или услуга.

 
Прости стратегии, който ще улеснят работата ви Отивате на работа и имате само 8 часа да свършите всичко. А това...
Как да се справим с възраженията при продажба Важна част от търговския цикъл е изслушването и даването на отговор...
Десетте най-често срещани заблуди за гарантирането на влогове След като можем да наречем последните месеци в банковата сфера ...

Реклама