Как да започнете собствен бизнес

В днешните тежки времена на световна икономическа криза е доста рисковано да се започне какъвто и да е било бизнес. Но когато имате добра бизнес идея и сте без работа бъдещето ви изглежда доста перспективно.
Има едно добро нещо при рецесията, много конкуренция отпада и на вас ви се отваря шанс да блеснете, ако съумеете как да го направите можете да бъдете първи в тези тежки условия. Рекламата, помещенията, работната ръка всичко става по - евтино от преди икономическата криза, а тя сама по себе си насърчава креативността на компаниите. Вземете за пример Apple, Microsoft и Facebook всички те са започнали по време на криза.

В условия на криза или не, започването на собствен бизнес е винаги трудно. Има няколко тактики и съвети, с които искаме да ви помогнем в така доброто начинание.

Обмислете много добре бизнес идеята си и напишете бизнес план
Бизнес плана трябва да обхваща всички подробности и аспекти на идеята ви, какво ще предлагате на клиентите си, в коя пазарна ниша ще оперирате, прогнози, маркетингов план, финансови инжекции и разходи, стратегии, дългосрочни и краткосрочни цели. С този бизнес план кандидатствате за кредит, за да стартирате бизнесът си.

Стратегия за оцеляване
След като имате вече начален капитал ви трябва план за оцеляване. Първо трябва да сте сигурни, че бизнесът ви е законово администриран изцяло. Ако не сте наясно със законовите рамки си наемете счетоводител или адвокат, който да го свърши професионално вместо вас, за да нямате проблеми с властта.

Трябва клиентите да ви забележат
Вече сте на пазара и трябва потребителите да разберат за вас и това, което предлагате. Колкото повече знаете за пазара, на които оперирате и за клиентите, с които ще работите, толкова по – лесно ще ги откриете и комуникирате с тях. Брошури, листовки анкети, флаери, вестници, блогове в социалните интернет мрежи...

Различни от конкурентите
За да надминете конкурентите си трябва да предложите нещо допълнително и различно на клиентите си от конкуренцията. Проучете конкурентите си, техните услуги, цени продукти, отстъпки и подаръци. И бъдете различният.

 
Не можете да бъдете всичко за всички клиенти Не се опитвайте да бъде всичко за всички клиенти, когато се отнася до PR...
Няколко начина как да спестите пари Ако търсите начини да спестявате пари, започнете с примера, които ви...
Няколко неща, които да направите преди да обявите фалит Фалит винаги трябва да бъде последна инстанция. Това е едно от онези...

Реклама