Невербалната комуникация при интервю за работа

Оказва се, че невербалната комуникация е толкова важна, колкото вербалната при интервютата за работа. Това как седите, къде гледат очите ви, как си отпийвате от чашата с вода, са все признаци, които взимат участие в крайното решение на интервюиращия.

Преди самото интервю:

Бъдете мили и усмихнати. Не се натрапвайте на очи с телефонни разговори или гръмогласен смях.

По време на същинското интервю:

* Гледайте интервюиращият в очите
*  Усмихвайте се само на подходящите моменти
* Бъдете любезни и с добри обноски
* Говорете с нормален тембър – нито много високо, нито прекалено ниско
* Стойката ви трябва да е изправена
* Не се облягайте на стола и не залягайте на масата
* Лактите могат да се подпрат на масата само
* Изглеждайте заинтересовани като внимавате
* Не прекъсвайте интервюиращият, ако се наложи, то нека бъде веднъж и се извинете преди това
* Бъдете спокойни, като не показвате емоции

 
Уроци за легендарни речи За да достигнат до желаната власт легендарните управници и бизнесмени...
Въпросите на интервюто за работа Тук сме ви изброили няколко класически въпроси задавани на...
7 съвета как да управлявате времето си на работа Искате ли да използвате времето си на работа максимално и ...

Реклама