Невербалната комуникация при интервю за работа

Оказва се, че невербалната комуникация е толкова важна, колкото вербалната при интервютата за работа. Това как седите, къде гледат очите ви, как си отпийвате от чашата с вода, са все признаци, които взимат участие в крайното решение на интервюиращия.

Преди самото интервю:

Бъдете мили и усмихнати. Не се натрапвайте на очи с телефонни разговори или гръмогласен смях.

По време на същинското интервю:

* Гледайте интервюиращият в очите
*  Усмихвайте се само на подходящите моменти
* Бъдете любезни и с добри обноски
* Говорете с нормален тембър – нито много високо, нито прекалено ниско
* Стойката ви трябва да е изправена
* Не се облягайте на стола и не залягайте на масата
* Лактите могат да се подпрат на масата само
* Изглеждайте заинтересовани като внимавате
* Не прекъсвайте интервюиращият, ако се наложи, то нека бъде веднъж и се извинете преди това
* Бъдете спокойни, като не показвате емоции

 
Управление на човешките ресурси Концепцията за управление на човешките ресурси (УЧР), още от момента...
Често задавани въпроси по време на интервю за работа Разкажете повече за себе си Какво в нашата фирма Ви заинтересува? ...
Умни бизнес решения за начинаещи предприемачи 1. Действайте разумно преди да започнете или да инвестирате в бизнес....

Реклама