SWOT анализ

Много е важно да знаете как да напишете SWOT анализ на вашият бизнес, защото той ще ви помогне да поработите върху слабите звена и да затвърдите силните такива в  бизнесът си.
Да се научите как да напишете SWOT анализ е една голяма стъпка за всеки бизнес собственик. SWOT анализа, това е списък на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в бизнеса. Той може да ви помогне да изградите своя бизнес план или да ви даде някои маркетингови решения.

Научете как да напишете SWOT анализ
За да се научите как да пишете този тип анализ, трябва да разберете всяка част от него и факторите, които той включва. А това буквално е списък на слабите и силните страни на вашият бизнес, както и възможностите и заплахите като външни фактори, които оказват въздействие върху бизнеса директно.
Ако вашият бизнес има силен мениджърски екип, това ще попадне в списъка на силните страни, а  ако той се бори с управлението си – към слабите страни.

Анализирайте силните страни на бизнеса си  
Първата стъпка при изготвянето на този анализ е да се търсят  най-силните страни на компанията ви. Кои аспекти на бизнеса се представят добре? Къде сте по – добри от конкурентите ви?  

Помислете за :
* Наличието на паричен поток и ликвидността
* Мениджърски умения
* Служителите и техните умения и опит
* Информираност
Избройте всички силни страни на бизнеса ви, според, които вие изпъквате пред конкурентите си

SWOT анализ Слабите страни
Обърнете внимание на тази области и отдели, на които им трябва подобрение и , което ще доведе на бизнес по – големи печалби и дългосрочен успех. И тогава ги пишете в списъка като вътрешни слабости, които изискват внимание или биха могли да бъдат подобрени.
* Доходи за наетите лица и обезщетенията
* Не ефективен маркетинг
* Технологичният напредък
* Беден достъп до патенти или слаб контрол
Не забравяйте да се фокусирате върху всички области на бизнеса.

Възможности
След това завъртете фокуса си към външните фактори, които оказват въздействие върху бизнеса. Конкретно, поглед към възможностите на бизнеса срещу конкуренцията. Всякакъв вид възможност може да помогне на бизнеса да увеличи печалбите или да подобри отношенията си с клиентите.
Ето някои примери за възможности:
* Може да се попълни дупка в търсенето на даден продукт или услуга на компанията
* Начини да се намалят общите разходи, за да се увеличи печалбата
* По-голям клиентската база чрез разширяване
* Смяна на предпочитанията на потребителите по отношение на дружеството

Заплахи
Заплахите са всякакъв вид и идват по посока на конкуренцията, която може да навреди на способността на бизнеса да се възползва или да се разраства и разширява. Заплахите са външни по това, че не търсят проблемите в рамките на вашата организация. Ако заплахата е очевидна и дружеството не е в състояние да се адаптират към нея, компанията губи пари и пазарен дял.
Някои примери на заплахи, които да включите в анализа са:
* Нов конкурс в района
* Една ефективна кампания спрямо конкуренцията, насочена към ключови различия в дружествата от този бранш
* Икономическа рецесия

Да се научиш как се пише SWOT анализ не е само това. Последният елемент на този документ е една област, която префокусира бизнес цели около намерените подробности. След този анализ дружеството трябва да се фокусира върху факторите от списъка и да движи само на пред като увеличава печалбата и да се разраства.

 
10 мита за маркетинга Във всеки един от тези 10 мита има зрънце истина, а може би и малко...
Управление на личните финанси Урок 1 Определяне на приоритетите За да има някакво управление на...
Винаги пазете гърба на партньора си Ето ви няколко причини защо трябва да пазите гърба на партньора си:...

Реклама