Как да напишете бизнес предложение

Имате страхотна идея за нов продукт или услуга. Ще ви трябва непоклатимо бизнес предложение, за да можете да осъществите бизнесът си, било то пред някоя банка или определен инвестиционен партньор.
Следвайте тези сравнително прости стъпки, за да получите това, което искате и да развиете вашия продукт.

Стъпка 1
За ваше улеснение е добре да говорите с някой, който е правил бизнес предложение, за да ви посъветва какво работи и какво не.

Стъпка 2
Структурата на всяко бизнес предложение трябва да е от две части. В първата част се описват възможностите за стопанска дейност и плановете, които имате спрямо този продукт или услуга. Втората част представя финансовите данни - данъчни декларации, баланс и резюме на вашият операционен план.

Стъпка 3
Напишете предложението. Ограничете първата част до 10 страници. Трябва да е кратко и ясно. Когато описвате пазарните  възможности на продукта си цитирайте източници.

Стъпка 4
Обяснете с какво се различавате вие и вашата фирма от конкурентите ви. Може би имате специални умения и опит – изтъкнете ги. Може да имате нова технология на създаване на вашият продукт – говорете за вашите постижения в индустрията чрез предложението си.

Как да напишете бизнес предложение Стъпка 5
Опишете сегментът на пазара, за който ще работите. Обсъдете по какъв начин ще „браните”  пазарният си дял от конкурентите.

Стъпка 6
Определете потенциалните си клиенти. Обяснете защо сте се насочили точно към този кръг потребители.

Стъпка 7
Обобщете своя маркетингов план. Предложете детайли, но да бъдат кратки.

Стъпка 8
Обсъдете всички регулаторни въпроси с които вашата компания трябва да се справи.  

Стъпка 9
Определете управленския екип. Кои са тримата най-добри хора в компанията ви? Дайте кратки биографични скици.

Стъпка 10
Опишете вашите очаквания по отношение на приходите и паричния поток за първата година. Обсъждате колко пари смятате, че ще ви трябват да започнете, как ще ги усоите и кога имате намерение да ги получите.

Подобни статии:
 
Публично говорене, конференции и презентации Собствениците на фирми често са канени да правят презентации, да...
10 неща, които трябва да знаете за ... Lisa Bachelor “The Observer” Миналата седмица британската институция по...
ON – LINE БАНКИРАНЕ. Доверието в on – line банкирането на британците Press Association “Guardian Unlimited”  Британците са повече уверени за сигурността...

Реклама