Бизнес план

Има доста работа при създаването на един бизнес план, независимо дали е за откриване на местоположение, работа от дома или за електронна търговия. Формулирането на точният бизнес план е от жизненоважно значение за бизнесът ви.
Първата стъпка е да мислите за това как искате да изглежда вашият бизнес. Тук са някои от въпросите, които трябва да се запитате, и всеки един, който пряко ще участва в бизнеса като вашия съпруг или партньор:

* Какъв бизнес аз ще управлявам? Ще продават продукти, услуги или и двете? Колко различни продукти или услуги, искам да имам?
* За какво е необходимо аз да отговарям?
* Бизнесът от вкъщи ли ще се управлява или от офис?
* Ще има ли служители бизнесът ми, различни от членовете на семейството ми? Какви функции ще изпълняват? Колко служители трябва да имам?
* Кои са моите целеви клиенти и как да ги привлека?

Бизнес плана се състои от четири основни секции:
* Описание на бизнеса
* Маркетингов план
* Финансирането на информация
* План за управление

Всеки един от тези аспекти е важен при създаването на плана, тъй като той  ви  дава представа как вашият бизнес ще протича, за да постигне целите си.

Бизнес план

Бизнес Описание
Този раздел трябва да включва наименованието на предприятието, което имате, какво възнамерявате да продавате, броя на служителите, местоположението и общи операции.

Маркетингов план
Може да имате най-добрите продукти и най-полезните услуги в света, но ако не разполагате с начинът им на предоставяне до потенциалните клиенти, няма да направите никакви пари. В маркетинговия план е важен за вашия бизнес, тъй като той ви помогна да постигнете желаната целева аудитория и колко ще ви струва това. Радио, телевизия, списания и интернет реклама  – всичко е начертано в плана. Вашият маркетингов план трябва да включва и уеб сайт, публикуване в блогове, съобщения в интерактивната пресата и т.н.

Финансирането на информация
Ако не разполагате с достатъчно пари, за да направите вашия бизнес, нито една от останалата част на планът няма да е от значение. Колко пари ви трябват за вашия бизнес? Какви други форми на финансиране има: заеми от приятели, от семейството или банки?
Всички тези въпроси се свеждат до едно: Как смятате да подкрепите вашия бизнес първата година?
Трябва да помислите за планираните приходи, планът за бюджета, месечни отчети и операции за първата година и три годишен план за проектиране приходите и разходите.

План на управление
На последно място, трябва да знаете как ще управлявате собственият си бизнес, как ще работи потокът между служителите, какви отговорности ще има всеки човек  и кой  в кое звено командва.  

Бизнес планове често се използват за подпомагане на бизнес собственикът да стартира дейността си и да наеме.

Чрез него може да проследите напредъка на целите ви и как расте вашия бизнес, помагайки ви да видите потенциалните проблеми и как да работите, за да ги отстраните, преди те да  станат непреодолими пречки.

 
Невербалната комуникация при интервю за работа Оказва се, че невербалната комуникация е толкова важна, колкото...
Защо е хубаво да продавате? Все повече и повече хора са постигнали тяхната финансова свобода само...
Петте финансови грешки, които най – често се допускат Bankrate.com обобщава петте най – важни такива грешки: Броите стотинките,...

Реклама