Мениджмънта в бизнеса

Мениджмънта на един бизнес включва всичко  - финансови, правни и човешки ресурси, освен тях и офис, техника и организация, маркетинг и производство.
Въпреки това, повечето учебници описват бизнес управлението, че се състои от пет процеси:
1. Планиране
2. Организиране
3. Осигуряване на персонал
4. Ръководене
5. Контрол

Нека видим какво означава това на обикновен български.

Планиране
Включва определянето на  подходящите цели за бизнеса и как тези цели ще бъдат изпълнени. Това е една от най-често пренебрегваните стъпки в дейността на малкия бизнес, което е грешно, защото точно това може да задържи един бизнес на пазара.
На какво се прави планиране в една фирма или кое е важно да се планира:

Бизнес планиране
Бизнес план на ресурсите
Бизнес план на конкуренцията
Финансово планиране
Планиране на човешките ресурси
Маркетингово планиране
Планиране на операциите  
Стратегическо планиране

Мениджмънта в бизнесаОрганизиране
Структуриране на ресурсите и дейностите на бизнеса, така че целите да се изпълнят. Има голямо разнообразие от организационни модели.
Каква е същността на самият процес – Организиране:
Как да се организират срещи
Как да настроите вашите приоритети
Организиране на изпълнението на целите
Управление на времето

Осигуряване на персонал
Включва наемане на хора, които да вършат дейността в бизнеса, обучението и заплащането им по подходящ начин.
Не забравяйте, че и вие сте част от човешките ресурсите на вашата фирма и вашите нужди трябва да бъдат изпълнени също.

Ръководене
Това е същинското лидерство - мотивиране на служителите за постигане на бизнес целите. Ръководството често се счита за едно изкуство, имащо много инструменти, които могат да ви помогнат да бъдете по-добър в това.
Какво включва едно ръководена на фирма:
Съвет на директорите
Решаване на конфликти
Управление на кризи
Етика
Развитие на бизнеса
Идеи за просперитет
Печеливш растеж
Стратегически съюзи

Контрол
Това е процес на оценка и корекция, които са  необходими да се направят, при застой на постигането на целите и стратегиите на бизнеса. Планирането и контролът са тясно свързани, тъй като планирането определя целите и стандартите за изпълнение, а контролът по същество прави проверки, за да не излизат нещата извън начертаните рамки на действие.

Той също така предоставя обратна връзка, така че планът може да бъде преразгледан, ако е необходимо.

 

Реклама