Мениджмънта в бизнеса

Мениджмънта на един бизнес включва всичко  - финансови, правни и човешки ресурси, освен тях и офис, техника и организация, маркетинг и производство.
Въпреки това, повечето учебници описват бизнес управлението, че се състои от пет процеси:
1. Планиране
2. Организиране
3. Осигуряване на персонал
4. Ръководене
5. Контрол

Нека видим какво означава това на обикновен български.

Планиране
Включва определянето на  подходящите цели за бизнеса и как тези цели ще бъдат изпълнени. Това е една от най-често пренебрегваните стъпки в дейността на малкия бизнес, което е грешно, защото точно това може да задържи един бизнес на пазара.
На какво се прави планиране в една фирма или кое е важно да се планира:

Бизнес планиране
Бизнес план на ресурсите
Бизнес план на конкуренцията
Финансово планиране
Планиране на човешките ресурси
Маркетингово планиране
Планиране на операциите  
Стратегическо планиране

Мениджмънта в бизнесаОрганизиране
Структуриране на ресурсите и дейностите на бизнеса, така че целите да се изпълнят. Има голямо разнообразие от организационни модели.
Каква е същността на самият процес – Организиране:
Как да се организират срещи
Как да настроите вашите приоритети
Организиране на изпълнението на целите
Управление на времето

Осигуряване на персонал
Включва наемане на хора, които да вършат дейността в бизнеса, обучението и заплащането им по подходящ начин.
Не забравяйте, че и вие сте част от човешките ресурсите на вашата фирма и вашите нужди трябва да бъдат изпълнени също.

Ръководене
Това е същинското лидерство - мотивиране на служителите за постигане на бизнес целите. Ръководството често се счита за едно изкуство, имащо много инструменти, които могат да ви помогнат да бъдете по-добър в това.
Какво включва едно ръководена на фирма:
Съвет на директорите
Решаване на конфликти
Управление на кризи
Етика
Развитие на бизнеса
Идеи за просперитет
Печеливш растеж
Стратегически съюзи

Контрол
Това е процес на оценка и корекция, които са  необходими да се направят, при застой на постигането на целите и стратегиите на бизнеса. Планирането и контролът са тясно свързани, тъй като планирането определя целите и стандартите за изпълнение, а контролът по същество прави проверки, за да не излизат нещата извън начертаните рамки на действие.

Той също така предоставя обратна връзка, така че планът може да бъде преразгледан, ако е необходимо.

 
Искате ли клиентите да са доволни ? Когато става въпрос как да управлявате бизнесът си, тогава искате да...
Три основни грешки при банкрутирането, които трябва да избягвате Когато става дума за банкрута като процес, хората допускат някои...
50 причини, подбуждащи хората да купуват За всеки предприемач е важно да знае причините, които подбуждат хората...

Реклама