При избора на бизнес има доста неща между които да избирате, но има и широк кръг от бизнес модели, които трябва да имате предвид, когато решавате кой е правилният бизнес за вас.
САЩ си имат черно на бяло предложения за вид бизнес в съответната сфера и индустрия, федералното правителство класифицира бизнеса. Всички федерални данните са събрани с помощта на Северна Америка за индустриалната класификационна система (NAICS) на предприятията. Тази система определя 1170 индустрии, всяка от които включва определен брой специфични видове дейности.

Тези 1170 индустрии са групирани в общи категории: строителство, образование и здравни услуги, финансови дейности, мениджмънт, информация, свободно време и гостоприемство, производство, природни ресурси и минно дело, други услуги, професионални и бизнес услуги, транспортни и комунални услуги и търговия на едро и дребно.
Разберете повече за икономическите перспективи на всяка една от индустриите:

Строителство
Климатици и Топлофикация
Търговско Строителство
Предприемачи в областта на:
Зидарството
Електропроводимостта
Подови настилки
Дограма
Стъкло и остъкляване
Мостова конструкция и пътища
Ново строителство
Газопроводи в строителството
Интериорно обзавеждане
Водопроводна мрежа
Изливане на бетонов фундамент
Комуникационна линия в строителството
Покривни Предприемачи
Вода и канализация в строителството

Образование и здравни услуги
Агенции за осиновяване
Услуги за бърза помощ
Центрове за амбулаторна и спешна хирургия
Професионално образование
Художествено училище
Автомобилни Автошколи
Кръвни и органни банки
Бизнес училищата
Детски и младежки услуги
Колежи
Компютърно обучение
Училища за козметици и фризьори
Танцови студиа
Зъболекарски Офиси
Центрове за подкрепа на образование
Основни училища
Спешна помощ и други служби за помощ
Центрове за подготовка на изпити
Центрове за семейно планиране
ХА училища
Летателно обучение
HMO Медицински центрове
Болници
Младши колежи
Диализни центрове
Езикови училища
Обучение в развитието на мениджмънта
Медицински лаборатории
Офиси практикуващи психично здраве
Сестрински грижи
Центрове за извънболнична практика при психичното здраве

Професионални училища
Гимназии
Секретарски училища
Офиси на логопеди
Инструкции за спорт и отдих
Допингови съоръжения
Временни приюти
Университети
Професионално рехабилитационни услуги

 
Маркетинг идеи за рекламата * Рекламирайте по време на пиковите сезони за вид на продукта или...
Бизнес анализатор – длъжностна характеристика Какво трябва да знаете за длъжността бизнес анализатор. Какво е бизнес...
Бизнес план Има доста работа при създаването на един бизнес план, независимо дали...

Реклама