При избора на бизнес има доста неща между които да избирате, но има и широк кръг от бизнес модели, които трябва да имате предвид, когато решавате кой е правилният бизнес за вас.
САЩ си имат черно на бяло предложения за вид бизнес в съответната сфера и индустрия, федералното правителство класифицира бизнеса. Всички федерални данните са събрани с помощта на Северна Америка за индустриалната класификационна система (NAICS) на предприятията. Тази система определя 1170 индустрии, всяка от които включва определен брой специфични видове дейности.

Тези 1170 индустрии са групирани в общи категории: строителство, образование и здравни услуги, финансови дейности, мениджмънт, информация, свободно време и гостоприемство, производство, природни ресурси и минно дело, други услуги, професионални и бизнес услуги, транспортни и комунални услуги и търговия на едро и дребно.
Разберете повече за икономическите перспективи на всяка една от индустриите:

Строителство
Климатици и Топлофикация
Търговско Строителство
Предприемачи в областта на:
Зидарството
Електропроводимостта
Подови настилки
Дограма
Стъкло и остъкляване
Мостова конструкция и пътища
Ново строителство
Газопроводи в строителството
Интериорно обзавеждане
Водопроводна мрежа
Изливане на бетонов фундамент
Комуникационна линия в строителството
Покривни Предприемачи
Вода и канализация в строителството

Образование и здравни услуги
Агенции за осиновяване
Услуги за бърза помощ
Центрове за амбулаторна и спешна хирургия
Професионално образование
Художествено училище
Автомобилни Автошколи
Кръвни и органни банки
Бизнес училищата
Детски и младежки услуги
Колежи
Компютърно обучение
Училища за козметици и фризьори
Танцови студиа
Зъболекарски Офиси
Центрове за подкрепа на образование
Основни училища
Спешна помощ и други служби за помощ
Центрове за подготовка на изпити
Центрове за семейно планиране
ХА училища
Летателно обучение
HMO Медицински центрове
Болници
Младши колежи
Диализни центрове
Езикови училища
Обучение в развитието на мениджмънта
Медицински лаборатории
Офиси практикуващи психично здраве
Сестрински грижи
Центрове за извънболнична практика при психичното здраве

Професионални училища
Гимназии
Секретарски училища
Офиси на логопеди
Инструкции за спорт и отдих
Допингови съоръжения
Временни приюти
Университети
Професионално рехабилитационни услуги

 
КРЕДИТНИ КАРТИ. Да избереш най – точната кредитна карта “Guardian Unlimited” Почти всеки предлага кредитни карти тези дни, от...
Не можете да бъдете всичко за всички клиенти Не се опитвайте да бъде всичко за всички клиенти, когато се отнася до PR...
10 мита за маркетинга Във всеки един от тези 10 мита има зрънце истина, а може би и малко...

Реклама