Финансиране на малък бизнес

Финансирането вашия бизнес често е критичен компонент за успеха. Има голямо разнообразие от начини на финансиране, това може да бъде постигнато, в зависимост от кредитната история на вашия бизнес и колко е стабилен бизнесът ви на пазара.
Намиране на финансова инжекция за бизнесът ви е само един аспект от цялостното ви финансово управление, но това е критичен фактор за успеха на много малки фирми.

Най-трудното е да си отговорите на въпроса какъв капитал следва да търсите, когато стартирате малък бизнес? Оказва се, че има голям избор –  всеки със своите плюсове и минуси.

Използването на лични или семейни средства за финансиране на бизнеса се нарича Strapping стартиране на бизнес. Този вид финансиране може да включва и лични инвестиции от страна на учредители, членове на техните семейства и приятели.
Друг начин да получите финансиране за стартиране на бизнес е  като участвате в конкурс за бизнес план. Вие представяте вашия бизнес план пред комисия от съдии, които ще определят дали да ви отпуснат желаните средства.  
Ако паричния поток е вашата основна финансова подкрепа има различни начини да направите финансови договорености директно с продавачите, бартер или някаква форма на стратегическите партньорства, в които вашите бизнес партньори под една или друга форма ще ви предоставят ресурси и / или договаряне на власт.
За тези от вас, търсещи външно финансиране има различни начини, за да го намерите в зависимост от етапа на развитие на вашия бизнес той може да се увеличи чрез:
* Гаранти
* Кредити
* Инвеститори – Капиталово финансиране, Инвестиционни дружества, Рисков капитал
* Сливания
* Продаване на целия или на част от бизнеса

Разучете няколко варианта, преди да вземе решение. Списък на предимствата и недостатъците на всеки един вид финансиране за Вашия бизнес трябва да ви помогне да направите окончателен избор. Отделете време да се намерите най-доброто дългосрочно решение, което ще допринесе за оцеляване в дългосрочен план и успеха на вашата фирма.

Финансиране на малък бизнес Ето и някои други ресурси, които могат да бъдат полезни при финансиране на бизнеса ви:

Бизнес оценяване
За да получите финансиране е важно да  знаете колко струва бизнеса ви. Съществува голямо разнообразие от методи, които могат да бъдат използвани. Този преглед ви дава основите, помага ви да направите добра оценка.

Финансови затруднения

Какво да правите, когато дълговете ви стават големи. Трябва да разучите:
* Как да Привличате рисков капитал
* Как да финансирате Вашия бизнес
* Как да се подготвите при искане на кредит
* Как да се потърсите финансиране при SBIC

 
Ръководни умения и емоционална интелигентност Лидерите трябва да знаят как да управляват настроенията в своите...
Управление на човешките ресурси Концепцията за управление на човешките ресурси (УЧР), още от момента...
Хеджирането – важна стъпка за всеки инвеститор Операциите по хеджиране представляват сделки, чрез които се фиксира...

Реклама