Финансов мениджмънт на малкия бизнес

Финансовият мениджмънт е процес на управление на финансовите ресурси, включително на счетоводството и финансовата отчетност, бюджетиране, събиране на вземания, управление на риска, както и застраховка на бизнеса.
Финансовата система за управление на малкия бизнес включва и как сте го финансирали, както и как да управлявате парите му.

В създаването на системата за финансово управление първото решение, което трябва да вземете е дали ще управлявате своите финансови записи сами или ще наемете някой друг да го направи за вас. Съществуват известен брой алтернативни начини да се справите с това решение.

Можете да наемете служител, който да управлява финансовите ви ресурси, а един счетоводител да подготвя специализирана отчетна дейност като данъчни декларации, външно счетоводство, финансови транзакции и т.н.  

Финансов мениджмънт на малкия бизнесСчетоводството на фирмата се отнася към ежедневната експлоатация на счетоводната система, записване на рутинните операции в рамките на съответните сметки. Счетоводната система, определя процеса на идентифициране, измерване, регистриране и предаване на финансова информация за бизнеса. Така че, в известен смисъл, счетоводството е подмножество на счетоводната система. А счетоводителя съставя информацията, която отива в системата. Счетоводителя събира данни и да ги анализира по начини, които ви дава полезна информация за вашия бизнес, на къде отива.
Създаването на счетоводна система, събирането на сметки, разплащането на служителите, доставчиците и данъците, правилно и навреме са част от финансовият мениджмънт на малкия бизнес.

Създаването на система, която прави това, което ви трябва с минимална поддръжка може да направи управлението на малка фирма не само по-приятно, но може да ви спаси и от проблемите по пътя.

В основата на всяка счетоводна система стои добра система за счетоводство. Каква е разликата между това и счетоводна система? Помислете за счетоводството като голямата картина за това как работи вашия бизнес - приходи, разходи, активи, пасиви - организирана система за проследяване на паричните потоци, кое къде е трябвало да отиде.  Една добра система  на счетоводство следи всички детайли от гайките и болтове - на действителните сделки, които се извършват.

Финансов мениджмънт на малкия бизнес Всяка добра система трябва да се сведе до минимум рисковете във вашия бизнес. Помислете за прилагането на някои от тези стратегии за управление на риска в бизнеса ви. Разбира се, застраховката трябва да включва не само имот, офис, оборудване, но също така и загуба на критични служители. Дори и в едрия бизнеса, които има добре създадена система, паричните потоци могат да бъде проблем. Има някои изпитани методи за управление на недостиг на средства, които могат да ви помогнат за предотвратяване на произтичащите от това проблеми. В най-лошия случай можете да имате трудности при удовлетворяване на всички ви дългови задължения.
Така че, бъдете сигурни, че знаете какви стъпки трябва да предприемете, за да се предпазите финансово в дългосрочен план.

Ясно е, че финансовото управление обхваща редица жизненоважни области на вашия бизнес. Отделете им време, за да ги научите правилно.

 

Реклама