Маркетинг на малкия бизнес

Маркетинга се състои от реклама и насърчаване на вашия продукт или услуга, с цел да го продадете. Вашият бизнес произвежда стоки и услуги. Маркетингът е това, което позволява на потенциалните клиенти да знаят, че те са на разположение за осъществяване на продажба. Продажбите, рекламата и връзките с обществеността са всяко едно от основните компоненти на пазара и всяко едно от тях изисква специализирани умения и опит.

Докато малкия бизнес може има само едно лице, изпълняващо всички тези функции в съответствие с пазарния чадър, е добре да се знае в коя област е важно да се разработят целенасочени усилия.

А се съсредоточи върху това, което клиентът иска и се нуждае значи ще има бизнеса успешен  маркетинг. Този клиент - ориентация трябва да върви ръка за ръка с целта на дружеството за поддържане на печалба от обема на продажбите. Маркетинга е творчески процес на комбиниране на всички дейности, необходими за изпълнението на тези две цели.

Маркетинг на малкия бизнес Определението за маркетинг на  Американската асоциация по маркетинг на пазара е: "Процес на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуване, промоция и разпространение на идеите, стоките и услугите за обменът, които отговаря на индивидуалните и организационните цели на стопанската организация."

Вие виждате в горното определение, че процесът на търговия започва с откриване на точно какъв продукт клиента иска да купи. Осигуряването на възможностите и качеството на продукта (услуга), която иска клиента е първата критична стъпка в областта на маркетинга. Вие ще бъдете изправени пред битка, ако решите да продавате нещо, за което не сте на ясно какво мислят потенциалните ви клиенти за него и да се опитвате да ги убеждавате да го купят. 
След като даден продукт е факт трябва да се определи неговата цена. Тази цена трябва да е достъпна за клиентите ви.
Маркетинга на всяка стопанска организация е изграден от т. нар. четирите „П” на пазара:

Продукт – Product 
Цена  - Price
Промоция – Promotion
Място (как да се разпространява продукта) – Place  

Маркетинг на малкия бизнесАко вашият маркетинг покрие добре четирите елемента  няма да имате никакъв проблем да осъществите печалба.

Маркетинговите дейности са многобройни и разнообразни, тъй като те на практика включват всичко необходимо, за да получи клиента продукта. Областта на маркетинга е много широка, включваща дейности като проектирането на продукта, насърчаване на продукта, ценообразуване, реклама , маркетингови комуникации и много други.
Важно е да се отбележи, че в областта на маркетинга се включват и продажбите, но също така се включват и много функции, освен продажбите. Много хора погрешно смятат, че маркетинга и продажбите са едно и също, но те не са.

Маркетинговите дейности се вписват и в другите бизнес функции. От тях зависят:
* Стратегиите, които се прилагат по отношение на кои продукти (стоки, услуги или идеи) следва да бъдат предлагани, на кои целеви пазар да се предлагат и как да бъдат информирани потенциалните клиенти за продукта, за да се направи покупко – продажбата.  
* Производството / операциите, които създават продукта.
* Финансовото управление – капиталът и фондовете.
* Човешките ресурси.

За един малък бизнес, които има за начало много малко е важно да участва в общата цел  - да угоди на клиента. Това означава да разглежда проблемите си чрез различни лещи, така че всички основи на маркетинга, производството, финансов мениджмънт, човешки ресурси да са покрити.

 
Да се свържа ли с работодателя преди интервюто? Преди няколко дена попаднах на интересна дискусия в един ...
Подобрете малкият си бизнес Следете всеки резултат Професионално счетоводство се изисква -...
Логически заблуди, които вредят повече отколкото си мислите Интернет въведе златната епоха на зле информираните аргументи за...

Реклама