Маркетинг на малкия бизнес

Маркетинга се състои от реклама и насърчаване на вашия продукт или услуга, с цел да го продадете. Вашият бизнес произвежда стоки и услуги. Маркетингът е това, което позволява на потенциалните клиенти да знаят, че те са на разположение за осъществяване на продажба. Продажбите, рекламата и връзките с обществеността са всяко едно от основните компоненти на пазара и всяко едно от тях изисква специализирани умения и опит.

Докато малкия бизнес може има само едно лице, изпълняващо всички тези функции в съответствие с пазарния чадър, е добре да се знае в коя област е важно да се разработят целенасочени усилия.

А се съсредоточи върху това, което клиентът иска и се нуждае значи ще има бизнеса успешен  маркетинг. Този клиент - ориентация трябва да върви ръка за ръка с целта на дружеството за поддържане на печалба от обема на продажбите. Маркетинга е творчески процес на комбиниране на всички дейности, необходими за изпълнението на тези две цели.

Маркетинг на малкия бизнес Определението за маркетинг на  Американската асоциация по маркетинг на пазара е: "Процес на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуване, промоция и разпространение на идеите, стоките и услугите за обменът, които отговаря на индивидуалните и организационните цели на стопанската организация."

Вие виждате в горното определение, че процесът на търговия започва с откриване на точно какъв продукт клиента иска да купи. Осигуряването на възможностите и качеството на продукта (услуга), която иска клиента е първата критична стъпка в областта на маркетинга. Вие ще бъдете изправени пред битка, ако решите да продавате нещо, за което не сте на ясно какво мислят потенциалните ви клиенти за него и да се опитвате да ги убеждавате да го купят. 
След като даден продукт е факт трябва да се определи неговата цена. Тази цена трябва да е достъпна за клиентите ви.
Маркетинга на всяка стопанска организация е изграден от т. нар. четирите „П” на пазара:

Продукт – Product 
Цена  - Price
Промоция – Promotion
Място (как да се разпространява продукта) – Place  

Маркетинг на малкия бизнесАко вашият маркетинг покрие добре четирите елемента  няма да имате никакъв проблем да осъществите печалба.

Маркетинговите дейности са многобройни и разнообразни, тъй като те на практика включват всичко необходимо, за да получи клиента продукта. Областта на маркетинга е много широка, включваща дейности като проектирането на продукта, насърчаване на продукта, ценообразуване, реклама , маркетингови комуникации и много други.
Важно е да се отбележи, че в областта на маркетинга се включват и продажбите, но също така се включват и много функции, освен продажбите. Много хора погрешно смятат, че маркетинга и продажбите са едно и също, но те не са.

Маркетинговите дейности се вписват и в другите бизнес функции. От тях зависят:
* Стратегиите, които се прилагат по отношение на кои продукти (стоки, услуги или идеи) следва да бъдат предлагани, на кои целеви пазар да се предлагат и как да бъдат информирани потенциалните клиенти за продукта, за да се направи покупко – продажбата.  
* Производството / операциите, които създават продукта.
* Финансовото управление – капиталът и фондовете.
* Човешките ресурси.

За един малък бизнес, които има за начало много малко е важно да участва в общата цел  - да угоди на клиента. Това означава да разглежда проблемите си чрез различни лещи, така че всички основи на маркетинга, производството, финансов мениджмънт, човешки ресурси да са покрити.

 
Няколко добри причини да ползвате QR код Шумотевица около тези митични образи се е разраснал до такава степен,...
Приключване на продажба Въпреки, че никога не трябва да се срамувате да питате за бизнес...
Три евтини начини за насърчаване на бизнеса онлайн Ако сте решили да започнете нов интернет бизнес ще ви трябват няколко...

Реклама