Пет бизнес грешки, които не знаете, че правите

Общо взето тези грешки могат да доведат до голямо бедствие бизнесът ви и вие ще се чудите как е станало. За щастие, това може да се промени, като избегнете въпросните грешки, стига да имате желание и дисциплина.

Нямате маркетингов план
Маркетинговия план е отправната точка, тъй като той позволява на цялата компания да е наясно с тактиката за постигане на целите й.
Има само един лек за тази грешка: Напишете план. Форматът е прост:

Цели: Създаване на целите. Те трябва да бъдат ясни, прости и точни.
Проблеми: Определяне на основните проблеми, които стоят на пътя за достигането на целите ви.
Възможности: Тук трябва да посочите възможностите, които имате за компенсиране на проблемите. Например, не сте добре познати на пазара, но имате възможност, тъй като тези, които купуват вашите продукти ви знаят.
Стратегия: Определяне на дългосрочна стратегия. Какво искате да бъдете след четири или пет години в бизнеса.  
Тактики: Определете си тактиката много специфично. Този раздел на плана е  придружен от пазарния календар и от адекватен бюджет.

Пет бизнес грешки, които не знаете, че правите Слабо или никакво познаване на пазарната среда. Вашата компания не разполага с конкурентна матрица
Всяка една компания има позиция на пазара на базата на конкретни атрибути. Например, компания за производство и продажба на бисквити, нейните конкурентни  атрибути са вкус, цена, размер и местоположение в сравнение с близките конкуренти, които правят подобен продукт.
Тези факти дават много възможности да се вникване в позицията ви на пазара. Анализирайте различия и планирайте как да отговорите на конкурентната среда – това е рецепта за успех.

Липсата на разбиране за истинската мотивация на купуване
Психологията на клиента е от жизненоважно значение за успеха на маркетинга и продажбите. Малките предприятия не са в състояние да си позволят широки маркетингови проучвания, но прости въпросници могат да доставят жизненоважни данни, които ще позволят на компанията да изгради своя маркетинг, мърчандайзинг, реклама, насърчаването на продажбите и тактиките, които да работят.
В рецепта за това има три части: направете изследвания, слушайте много внимателно и най-важното – действайте решително и в дългосрочен план.

Пет бизнес грешки, които не знаете, че правите

Липса на продажбени прогнози
Планирането на един бизнес започва с продажбените прогнози. Ако управленският екип не гледа напред, те ще получават постоянни изненади. Прогнозирането в малките и средни предприятия може да бъде ограничено до клиентите, които допринасят значително за процента на продажбите. Изграждане на прогнозата за клиента включва внимателен и задълбочен анализ на бизнеса на клиента, на  връзка му с вашата компания и маркетингов план на клиента, за следващата година.
Разликата между прогнозата на продажбите и целта на ръководството за годината, се нарича "планиране на разликата." Запълването на тази разлика е това, което маркетинга и управлението правят.

Липса на продажбена система
Управлението на продажбите е ключът към успеха. Ефективната продажба е в резултат на една цялостна система. Ефективните продавачи са "самоуправляващи се професионалисти." Самоуправляващите се професионалисти, знаят, че телефонните разговори трябва да се организират предварително, записите трябва да се съхраняват и продават. И всичко това е един дисциплиниран процес.
Ефективните, професионални продажби се основават на използването на маркетингова програма на компанията за създаване на маркетинга и продажбите, работен план за всеки значим клиент.

Премахването на тези грешки, позволява на бизнеса да затвърди позицията си на пазара и да се движи напред, независимо от икономиката. Много малко компании имат  големи пазарни дялове. Ето защо, ако фирмата ви отстрани тези грешки и се движи напред, вие ще сте в позиция да отстраните конкуренти, които не са премахнали тези грешки.

 
Интервю за работа Добре написаното мотивационно писмо и автобиография е само част от...
60 секундов гид за наемане на точните хора За 60 секунди ще ви покажем как да разпознаете и наемете точните, най...
Най – добри в обслужването на клиенти Как да сте добри  в обслужването на клиентите във вашият бизнес? Най...

Реклама