Възползвайте се максимално от съдействието, което осигуряват кариерните центрове в университетите, както и множеството студентски организации. Често те организират семинари и презентации на тематики, свързани с успешната реализация на младите кадри на пазара на труда. Участвайте в такива инициативи, но не разчитайте само на тях и търсете самостоятелно други възможности.

Правете самостоятелни проучвания, търсете информация от разнообразни източници относно тенденциите на пазара на труда и актуалните умения, необходими в една модерна, динамична и много често мултинационална работна среда.

За тези от вас, които тепърва ще излязат на пазара на труда, съветът ни е да работите целенасочено върху развиването и усъвършенстването на уменията си за анализ на комплексни ситуации и вземане на решения, когато основен интерес е задоволяването нуждата на клиента. Изключително важно е да познавате добре различните стилове на комуникация и да не подценявате културните различия в комуникацията с представители на различни националности, което е все по-често срещан елемент в бизнес средите днес.

Предимство би било познаването на разнообразни софтуерни продукти не само за текстообработка, но и за създаване на база данни и за статистически анализи. Голямо предимство е владеенето освен на английски език и на още един от западните езици.

Предишният работен опит е високо ценен сред работодателите, независимо в коя сфера е бил натрупан той. Както в повечето развити държави, така и у нас, вече е тенденция студентите да работят докато са в университета. По този начин ще се научите да бъдете отговорни и да организирате добре времето си. В комбинация с някакъв предишен опит, способността да можете да прилагате академичните си знания в реална бизнес среда също е важна за младите специалисти. Не е достатъчно да сте теоретично добре подготвени, важно е да притежавате аналитично мислене и да преценявате добре конкретната ситуация, в която да прилагате на практика наученото в университета.

Управлението на времето и способността да извличате и категоризирате важна информация също са от уменията, най-често търсени у младите кадри. Важно е да притежавате креативност, да сте проактивни, да имат желание да се справяте с различни предизвикателства и най-вече да се стремите към усъвършенстване.

Най-важни при младите кадри без солиден опит са ентусиазмът и стремежът да се учат, тъй като компаниите, с които работим осигуряват възможности за работа в изключително динамична среда и спомагат за придобиването на по-задълбочен поглед върху най-добрите, доказали се бизнес практики и за подобряването на техническите и бизнес умения и разширяването на опита. / accelerate.bg

 
60 секундов гид за създаване на маркетингов план Маркетинговия план е основният инструмент за бизнеса. Разработката на...
60 секундов гид. Как да изпъкнете с мощна бизнес идея Искате да започнете малък бизнес. Имате желанието и ангажираността да...
Ръководни умения и емоционална интелигентност Лидерите трябва да знаят как да управляват настроенията в своите...

Реклама