ЗА МЕНИДЖЪРИ

Съобщавайте ясно целите. Служителите очакват от мениджърите да определят основните цели в работата. Ако тези цели не са ясни, всякакви форми на обърканост и несигурност се появяват, когато служителите се опитват да си ги изяснят сами. Ясно формулираните и комуникирани цели помагат на явсички да се синхронизират и да разбират към какво се стреми компанията.

Определете отговорностите. Екипът работи добре, ако всеки отлично разбира отговорностите си. Осигурете на всеки член на екипа яснота по адрес на неговите индивидуални и екипни отговорности и бъдете сигурни, че той/тя са ви разбрали правилно. Този елемент предотвратява объркванията кой отговаря за какво и помага на служителите да разчитат един на друг без да се противоспоставят и да си отнемат пространството за действие.

Осигурете равни възможности за обучение. Направете така, че всеки член на вашия екип да получи равни възможности да се обучава и да развива необходимите му компетенции за изпълнението на своите отговорности; екипът страда, когато дори само един негов член не е в състояние да изпълнява делегираните му отговорности. Осигурете постоянна възможност за учене – ако вашето време за това не е достатъчно, направете така, че служителите да се учат едни от други. Бъдете сигурни, че възможностите са справедливо и равнопоставено разпределени между всички, така че всеки да научава достатъчно и да се развива.

Поощрявайте активните взаимоотношения. В повечето офиси работата е динамична с множество спешни ситуации и кратки срокове. Но поощряването на активни неформални взаимоотношения като съвместни обяди, излизане заедно след работно време или в почивните дни, извън офиса, осигурява много възможности за опознаване и сближаване, което по-късно подпомага изпълнението на професионалните задачи и подкрепя успешното представяне на екипа в професионална среда.

Овластявайте хората си. Дайте възможност на служителите да взимат самостоятелно решения и да преценяват как да постигнат резултатите, към които се стремите, когато сте им делегирали изпълнението на някакъв проект. Дайте им необходимата власт, за да си организират и свършат работата, но наблюдавайте процеса, за да сте сигурни, че се справят с предизвикателствата. Служителите, които чувстват, че им се доверявате ще могат да вземат решения без страх от последствията и с времето, ако наистина са добри служители,  ще се научат да ценят вашето доверие и да се стремят към най-доброто решение без вашето настояване и наблюдение.

Давайте редовна обратна връзка.  Не карайте хората да се чудят какво мислите и какво е вашето впечатление от постигнатото. Бъдете ясни и конкретни не само, когато комуникирате вашите очаквания и поставяте задачи, но и когато трябва да съобщите вашите впечатления и мнение за постигнатите резултати. Установете открита комуникация, така че служителите да не се страхуват да ви кажат докъде са стигнали, в какво са успели и в какво не са. Това ще им помогне да се чувстват сигурни и ще увеличи желанието им да работят заедно.

Възнаграждавайте успеха. Осигурете добри награди за целия екип. Това може да е нещо незначително, обяд или кратко пътуване или малка предметна награда, но каквото и да е, ще подобри екипния дух и ще повиши ентусиазма на хората по адрес на следващата им задача.

Поставяйте разумни срокове. Понятието разумен срок за изпълнение често е много субективно и тези срокове трябва да са различни в зависимост от задачата. Бихте могли да развивате екипния дух като се опитвате да равнопоставяте служителите по адрес на големите задачи с кратки срокове. Винаги се стремете, хората, които са изпълнявали такива задачи да получат компенсация и почивка за това , както и възможност по-малко важните срокове да бъдат удължени във времето без проблем.

Срещайте се редовно. Най-добрият начин да разбирате нуждите на служителите, с които работите и да им осигурите усещането, че те не са сами в изпълнението на задачите си е да се срещате с тях редовно и последователно. Независимо дали това е веднъж месечно или е специално организирана среща с конкретна програма и цели, много важно е да се стремите да поддържате открита комуникация с всички в екипа. Това ще ви позволи не само да разбирате техните потребности и проблеми, но също и да анализирате атмосферата в екипа, да доловите и адресирате наличните проблеми и предизвикателства във взаимоотношенията, когато има такива.

Продивяопоставяйте се на доносничеството. Неизбежно е в екипа да няма поне един човек, който има желание след официалните срещи насаме да ви съобщава „дискретна” информация за другите и за вас самия, с цел „да ви защити и да ви е от полза”. Противопоставяйте се на това поведение и не се изкушавайте да използвате този служител като шпионин в екипа. Това е разрушително! / horizonsbg.com

 
Най-честите грешки при интервю за работа Някои хора говорят прекалено бързо или прекалено много, други си...
Изграждане на успешен бизнес. Бизнес идеи. Търговия на дребно Сам Уолтън е  основател на Wal - Mart, израснал в бедно семейство в Мисури...
Печелене на пари и победа над икономиката Финансова криза която започна през 2008 г. беше удар под кръста за всички...

Реклама