ЗА МЕНИДЖЪРИ

Съобщавайте ясно целите. Служителите очакват от мениджърите да определят основните цели в работата. Ако тези цели не са ясни, всякакви форми на обърканост и несигурност се появяват, когато служителите се опитват да си ги изяснят сами. Ясно формулираните и комуникирани цели помагат на явсички да се синхронизират и да разбират към какво се стреми компанията.

Определете отговорностите. Екипът работи добре, ако всеки отлично разбира отговорностите си. Осигурете на всеки член на екипа яснота по адрес на неговите индивидуални и екипни отговорности и бъдете сигурни, че той/тя са ви разбрали правилно. Този елемент предотвратява объркванията кой отговаря за какво и помага на служителите да разчитат един на друг без да се противоспоставят и да си отнемат пространството за действие.

Осигурете равни възможности за обучение. Направете така, че всеки член на вашия екип да получи равни възможности да се обучава и да развива необходимите му компетенции за изпълнението на своите отговорности; екипът страда, когато дори само един негов член не е в състояние да изпълнява делегираните му отговорности. Осигурете постоянна възможност за учене – ако вашето време за това не е достатъчно, направете така, че служителите да се учат едни от други. Бъдете сигурни, че възможностите са справедливо и равнопоставено разпределени между всички, така че всеки да научава достатъчно и да се развива.

Поощрявайте активните взаимоотношения. В повечето офиси работата е динамична с множество спешни ситуации и кратки срокове. Но поощряването на активни неформални взаимоотношения като съвместни обяди, излизане заедно след работно време или в почивните дни, извън офиса, осигурява много възможности за опознаване и сближаване, което по-късно подпомага изпълнението на професионалните задачи и подкрепя успешното представяне на екипа в професионална среда.

Овластявайте хората си. Дайте възможност на служителите да взимат самостоятелно решения и да преценяват как да постигнат резултатите, към които се стремите, когато сте им делегирали изпълнението на някакъв проект. Дайте им необходимата власт, за да си организират и свършат работата, но наблюдавайте процеса, за да сте сигурни, че се справят с предизвикателствата. Служителите, които чувстват, че им се доверявате ще могат да вземат решения без страх от последствията и с времето, ако наистина са добри служители,  ще се научат да ценят вашето доверие и да се стремят към най-доброто решение без вашето настояване и наблюдение.

Давайте редовна обратна връзка.  Не карайте хората да се чудят какво мислите и какво е вашето впечатление от постигнатото. Бъдете ясни и конкретни не само, когато комуникирате вашите очаквания и поставяте задачи, но и когато трябва да съобщите вашите впечатления и мнение за постигнатите резултати. Установете открита комуникация, така че служителите да не се страхуват да ви кажат докъде са стигнали, в какво са успели и в какво не са. Това ще им помогне да се чувстват сигурни и ще увеличи желанието им да работят заедно.

Възнаграждавайте успеха. Осигурете добри награди за целия екип. Това може да е нещо незначително, обяд или кратко пътуване или малка предметна награда, но каквото и да е, ще подобри екипния дух и ще повиши ентусиазма на хората по адрес на следващата им задача.

Поставяйте разумни срокове. Понятието разумен срок за изпълнение често е много субективно и тези срокове трябва да са различни в зависимост от задачата. Бихте могли да развивате екипния дух като се опитвате да равнопоставяте служителите по адрес на големите задачи с кратки срокове. Винаги се стремете, хората, които са изпълнявали такива задачи да получат компенсация и почивка за това , както и възможност по-малко важните срокове да бъдат удължени във времето без проблем.

Срещайте се редовно. Най-добрият начин да разбирате нуждите на служителите, с които работите и да им осигурите усещането, че те не са сами в изпълнението на задачите си е да се срещате с тях редовно и последователно. Независимо дали това е веднъж месечно или е специално организирана среща с конкретна програма и цели, много важно е да се стремите да поддържате открита комуникация с всички в екипа. Това ще ви позволи не само да разбирате техните потребности и проблеми, но също и да анализирате атмосферата в екипа, да доловите и адресирате наличните проблеми и предизвикателства във взаимоотношенията, когато има такива.

Продивяопоставяйте се на доносничеството. Неизбежно е в екипа да няма поне един човек, който има желание след официалните срещи насаме да ви съобщава „дискретна” информация за другите и за вас самия, с цел „да ви защити и да ви е от полза”. Противопоставяйте се на това поведение и не се изкушавайте да използвате този служител като шпионин в екипа. Това е разрушително! / horizonsbg.com

 
Управление на човешките ресурси Концепцията за управление на човешките ресурси (УЧР), още от момента...
Хронологично CV или по американски? Хронологично CV или по американски? Американския начин на писане на CV...
45-те най-често задавани въпроси на интервю за работа Бъдете подготвени! Вижте най-често задаваните въпроси и ще бъдете...

Реклама