Мотивационното писмо съдържа някои от основните реквизити : Адресант, Съдържание, Приложение, Наименование на селище и дата, Подпис.

Адресант (подател): Оформя се в горната дясна част на листа и включва:

* Имената на лицето, кандидатстващо за работа (изписано с главни букви);
* Наименованието на улицата, номера, селището и пощенския код;
* Телефонния номер и e-mail на лицето.

Съдържание: Започва с обръщение (изписано с главни букви след два междуредови интервала). Обръщението в писмото трябва да бъде пълно, ясно, кратко, точно, и с уважение.

В съдържанието трябва да се отдели място на следните опорни пунктове:

* Откъде узнах за обявената длъжност (например обява – къде и кога е публикувана);
* Защо обявата предизвика моя интерес (например – имам опит, професионални знания и компетентности в посочената област);
* Кои личностни качества правят кандидатурата ми подходяща (например – отговорност, комуникативност и др.);
* Какво ме привлича в работата, какви са моите очаквания (например – очертава възможности за професионално развитие, за работа в екип от професионалисти).

Приложение: Оформя се след един междуредов интервал. Този реквизит не е задължителен. Ако се прилагат няколко документа, то те се изброяват с поредни номера.

Наименование на селището и датата: Оформя се след един междуредов интервал.

Подпис: След един междуредов интервал с главни букви се изписва словосъчетанието “С УВАЖЕНИЕ”, след което следва подписът.

Внимавайте за грешки...

* Не прекалявайте с хвалбите за себе си.
* Не използвайте клишета – фрази от готови мотивационни писма или целите писма.
* Не използвайте негативни фрази - “Аз не можах да направя...”, “Не ми беше позволено да...”
* Не допускайте неугледен вид на писмото си – грозен почерк, лоша хартия, без отделени добре параграфи т.н.
* Не допускайте фактологични и правописни грешки.

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 
7 ключа за растежа на вашият бизнес Способността ви да мислите, анализирате и решавате е ключовият фактор...
Електронен маркетинг Анализът на Интернет-маркетинга започва с разкриването на начините...
Откъсването от работата е важно за психичното здраве Ваканцията и откъсването от работата не само са приятни, но са също...

Реклама