Мотивационното писмо съдържа някои от основните реквизити : Адресант, Съдържание, Приложение, Наименование на селище и дата, Подпис.

Адресант (подател): Оформя се в горната дясна част на листа и включва:

* Имената на лицето, кандидатстващо за работа (изписано с главни букви);
* Наименованието на улицата, номера, селището и пощенския код;
* Телефонния номер и e-mail на лицето.

Съдържание: Започва с обръщение (изписано с главни букви след два междуредови интервала). Обръщението в писмото трябва да бъде пълно, ясно, кратко, точно, и с уважение.

В съдържанието трябва да се отдели място на следните опорни пунктове:

* Откъде узнах за обявената длъжност (например обява – къде и кога е публикувана);
* Защо обявата предизвика моя интерес (например – имам опит, професионални знания и компетентности в посочената област);
* Кои личностни качества правят кандидатурата ми подходяща (например – отговорност, комуникативност и др.);
* Какво ме привлича в работата, какви са моите очаквания (например – очертава възможности за професионално развитие, за работа в екип от професионалисти).

Приложение: Оформя се след един междуредов интервал. Този реквизит не е задължителен. Ако се прилагат няколко документа, то те се изброяват с поредни номера.

Наименование на селището и датата: Оформя се след един междуредов интервал.

Подпис: След един междуредов интервал с главни букви се изписва словосъчетанието “С УВАЖЕНИЕ”, след което следва подписът.

Внимавайте за грешки...

* Не прекалявайте с хвалбите за себе си.
* Не използвайте клишета – фрази от готови мотивационни писма или целите писма.
* Не използвайте негативни фрази - “Аз не можах да направя...”, “Не ми беше позволено да...”
* Не допускайте неугледен вид на писмото си – грозен почерк, лоша хартия, без отделени добре параграфи т.н.
* Не допускайте фактологични и правописни грешки.

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 
Как да действаме при интервю за работа След като вече сте одобрени да се явите на интервю за работа, значи...
Маркетинг и търговия Няма търговия без маркетинг и маркетинг без търговия. Той е съставна...
Как едно бизнес съвещание да бъде ефективно Ето ви десет неща, които можете да направите, за да имате по –...

Реклама