Смачкайте конкуренцията при интервюто за работа

Искате ли да ви вземат на мечтаната за вас работа? Всичко се свежда до това как отговаряте на въпросите, които ви питат по време на интервюто.
Има няколко лесни стъпки, за да излезете с най-добрият отговор на всеки зададен въпрос. Нека да е ясно. Аз не говоря за доста добър отговор или за достатъчно добър.
Аз говоря за удивително, поразително добър отговор, който кара анкетьорите да се замислят, "Мога ли да наема този човек още тази минута? Не, аз трябва да завърша първо цялото интервю!"

Тук е най-добрата новина: Мога да ви науча как да трансформирате всеки кратък, клиширан, половинчат отговор в удивително добър. Всичко, което трябва да направите, е да използвате специална формула, която аз ще ви разкажа сега. Много просто, има само 2 стъпки в интервюто за отговарянето на всякакви въпроси, които може да срещнете. Те са:

  1. Да се определи вида на въпрос
  2. Използвайте специална формула за създаване на отговор
Смачкайте конкуренцията при интервюто за работа

Определяне на вида на Въпрос

Това  може да ви се струва, че има безкрайно разнообразие от въпроси в интервюта. В действителност, има само 6 вида въпроси, които рутинно се появят при интервюиращите. И всичките 6 обикновено се появяват във всяко интервю.
В действителност, бих предположил, че ако се натъкнете на интервю без всичките 6 вида въпроси, ще говорим за неопитен интервюиращ..

6 основни типа въпроси са:
1. Лични въпроси
2. Въпроси за силните ви страни
3. Въпроси за слабите ви страни
4. Мотивационни въпроси
5. Въпроси за образованието и опита ви
6. Въпроси свързани с навиците ви на работа

Между другото, въпросите са включени в този ред, тъй като това е в реда, в който те са най-често задавани. Въпроси свързани с навиците ви на работа могат да възникнат във всеки един момент по време на интервюто, но другите видове въпроси се появят в доста предсказуем ред.

Смачкайте конкуренцията при интервюто за работа Моята специална формула

След като сте установили вида на въпрос, използвайте специалната формула за да отговорите на него. Тази формула ви гарантира успех в отговора на всеки въпрос, независимо от вида му.
Най-добрият отговор е общ формат с една формула:

Положителна насока + Разработване = Най-добрият отговор

На всеки въпрос трябва да се отговаря в положителна насока, а не в отрицателна. Нещата винаги трябва да стигнат до това, че вие сте точният човек за това място.
Частта с разработването на отговора е много важна и е от решаващо значение.  Интервюиращите харесват кандидати, които са отворени, честни и искрени. И те наемат такива хора. Чрез предоставяне на допълнителни подробности, можете да отговорите по - правдоподобно, и да се отличите от тълпата кандидати, като специална личност. Има и въпроси на които не е нужно никакво разработване. Например, ако никога не сте били осъждани за престъпление, отговорът на този въпрос е "Не!".  Не е необходимо разработване.

Така въоръжени с тази информация, ще се отличавате от всеки друг ваш конкурент. Което ще ви помогне да бъдете назначен на избраното от вас длъжност.

 
7 ключа за растежа на вашият бизнес Способността ви да мислите, анализирате и решавате е ключовият фактор...
Роля и цели на маркетинга Маркетинга е свързан с категориите на пазарното стопанство. Означава...
Ефективната комуникация в компанията Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява...

Реклама