Не можете да бъдете всичко за всички клиенти

Не се опитвайте да бъде всичко за всички клиенти, когато се отнася до PR на вашата компания и комуникационните ви  услуги.
Вашият бизнес успех зависи от отговорите на тези три основни въпроса:

Какви основните характеристики искаш в един идеален клиент?

В какви специфични пазари и индустрии, ще търсите Вашия идеален клиент?

Какви уникални услуги ще предложите на своите клиенти?

Вашите маркетингови материали - особено Вашия уебсайт - трябва да отразяват вашите отговори на тези въпроси.
На първо място, търсейки специфични типове клиенти в конкретни пазари звучи просто. Повечето фирми не разполагат с конски сили или желание да предоставят пълен спектър от услуги за клиентите на всички размери в многобройните пазари. Дори и агенциите, заедно с голямо количество ресурси, мъдро ще се ограничат само до няколко основни пазари и видове клиенти.

Не можете да бъдете всичко за всички клиентиНо PR е нещо професионално, което създава клиентска и партньорска общност на всяка компания. Стратегическият растеж е необходимо за оцеляването на всеки пазар и вие като лидер трябва да продължавате да се питате:

Какво мога да направя, за да служа на клиентите си по-добре?

Какви допълнителни услуги трябва да осигуря на клиентите си?

Какви услуги да предоставят, които да се нуждаят от силен маркетинг?

Изключително важно е да се целите в конкретни клиенти на определени пазари, клиенти, с които искате да работите и които се нуждаят от услугите ви.

В противен случай, ще си губете времето и ресурсите в привличането на твърде тънък и несигурен брой на не точните за вас клиенти, които в крайна сметка ще ви струват скъпо.
 
Може ли да се печели от инвестиции Ако човек беше вложил хиляда лева в основния индекс на Българската...
Психология на ценообразуването или изкуството да продаваме чрез примамливи цени Автор: oborudvane-magazini.com За някои цената на продуктите, които купуваме е...
Правете клиентите си щастливи Оставете позитивни впечатления в клиентите си Начинът, по който вие...

Реклама