Маркетинг по взаимоотношения с клиенти

Всички знаем, че поддържането на клиенти е по евтино от набавянето на такива. Затова трябва да има действащ маркетинг за клиентите – Маркетинг по взаимоотношения с клиенти (МВК). И този маркетинг е един от най-важните и най-използвани възможностите за успех на бизнеса ви.

Ето ви пет основни причини, защо лоялните клиенти са вашите най-важните фактори за печалба:
1. Поддържането на клиенти, и особено на най-добрите клиенти, ви позволява да си възстановите разходите за придобиването и генерирането на положителна възвращаемост на инвестициите ви в тази сфера. Колкото по-дълго са ваши лоялни клиенти, толкова по-положителна възвращаемост на инвестициите ще имате.

Маркетинг по взаимоотношения с клиенти

2. Лоялните клиенти са по-склонни да купуват повече неща от вас. Те не трябва да се убеждават дълго в стойността на вашето предложение за покупка, тъй като ви познават и знаят вашите продукти, тяхното качество и стойност. Това пък увеличава приходите и печалбата, и намалява разходите за закупуване.

3. Лоялните клиенти са склонни да заплащат по-висока цена. Те разбират вашия продукт и стойността му. Вие не трябва да ги примамвате, за да купуват отново. Това допълнително подобрява рентабилността от лоялните клиенти.

4. Те (верните клиенти) ви струват по – малко при услугите. Защото те познават вашият продукт или услуга, и се нуждаят от по-малко директно обслужване, което да им разяснява действието, предназначението и ползите от закупуваният от тях продукт. Всичко това намалява разходите ви, което подобрява рентабилността.

5. Верните клиенти е много по-вероятно да се застъпват за вашите продукти пред други. Те ще разкажат на своите приятели за вашия продукт и колко са доволни от него. Това носи повече клиенти, които не са ограничени до цената на придобиване на дадена стока.

 
Повишете продажбите Не обичате да продавате? Много собственици на бизнес са така, но...
Двете най - големи грешки, който мъжете не правят в бизнеса Жените са различни от мъжете ... по всичко. В това число и в бизнеса. И...
Предимствата от обучението на работното място Има много ползи от обучението на работното място, включително...

Реклама