Маркетинг по взаимоотношения с клиенти

Всички знаем, че поддържането на клиенти е по евтино от набавянето на такива. Затова трябва да има действащ маркетинг за клиентите – Маркетинг по взаимоотношения с клиенти (МВК). И този маркетинг е един от най-важните и най-използвани възможностите за успех на бизнеса ви.

Ето ви пет основни причини, защо лоялните клиенти са вашите най-важните фактори за печалба:
1. Поддържането на клиенти, и особено на най-добрите клиенти, ви позволява да си възстановите разходите за придобиването и генерирането на положителна възвращаемост на инвестициите ви в тази сфера. Колкото по-дълго са ваши лоялни клиенти, толкова по-положителна възвращаемост на инвестициите ще имате.

Маркетинг по взаимоотношения с клиенти

2. Лоялните клиенти са по-склонни да купуват повече неща от вас. Те не трябва да се убеждават дълго в стойността на вашето предложение за покупка, тъй като ви познават и знаят вашите продукти, тяхното качество и стойност. Това пък увеличава приходите и печалбата, и намалява разходите за закупуване.

3. Лоялните клиенти са склонни да заплащат по-висока цена. Те разбират вашия продукт и стойността му. Вие не трябва да ги примамвате, за да купуват отново. Това допълнително подобрява рентабилността от лоялните клиенти.

4. Те (верните клиенти) ви струват по – малко при услугите. Защото те познават вашият продукт или услуга, и се нуждаят от по-малко директно обслужване, което да им разяснява действието, предназначението и ползите от закупуваният от тях продукт. Всичко това намалява разходите ви, което подобрява рентабилността.

5. Верните клиенти е много по-вероятно да се застъпват за вашите продукти пред други. Те ще разкажат на своите приятели за вашия продукт и колко са доволни от него. Това носи повече клиенти, които не са ограничени до цената на придобиване на дадена стока.

 
Рекламата в интернет. Как да рекламираме в интернет Все повече хора сега предпочитат онлайн новини или онлайн вестниците....
Ефективната комуникация в компанията Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява...
Печелене на пари и победа над икономиката Финансова криза която започна през 2008 г. беше удар под кръста за всички...

Реклама