Шест  начина да увеличите стойността на компанията ви

Служители
Имате ли мениджър, който може да поеме дейността на вашия бизнес и да предостави на новия купувач значителна помощ? Значи сте на прав път. Качеството и дълбочината на служителите ви е огромно предимство за вашия бизнес. Добрите служители ще вдигнат стойността на компанията ви.

Счетоводство
Вашето счетоводство трябва да бъде изрядно. Качеството му осигурява комфорт на купувачите.

Конкурентно предимство
Защо тези клиенти искат да правят бизнес с вас? Имате ли някаква особена интелектуална собственост? Специални взаимоотношенията с клиентите? Уникалното местоположение? Специално разрешение или лиценз? Да бъдеш в състояние да опишеш защо сте различни и защо някой би искал да купи компанията ви е половината от сключената сделка за покупко – продажба.

Гъвкавост
Вие сте били успешни в бизнеса си, защото сте в крак с времето. Точно сега стойността на бизнеса ви е определена и ако се финансирате чрез кредит това ще увеличи стойността на бизнеса ви.
Продуктово разнообразие:
Продуктовото разнообразие предвижда по-нисък рисков профил.

Професионален екип
Уверете се, че съветниците са на борда. Вашият адвокат и счетоводител ще се занимават с продажбата на вашия бизнес, така че ги осведомете за вашите намерения.

 
Бизнес план Има доста работа при създаването на един бизнес план, независимо дали...
Оформяне на мотивационното писмо Мотивационното писмо съдържа някои от основните реквизити : Адресант,...
Ръководни умения и емоционална интелигентност Лидерите трябва да знаят как да управляват настроенията в своите...

Реклама