Вие активно търсите работа и ще кандидатствате за конкретно работно място. Задължителен елемент е представянето на автобиография, т. нар. CV (Curiculu Vitae). Тя създава първото впечатление за Вас пред работодателя. Затова е изключително важно да е добре написана и оформена.

Защо трябва да представяте автобиография?

* За да изтъкнете вашите предимства пред работодателя. Затова вашата автобиография трябва да му направи отлично впечатление с външен вид и съдържание.
* За да опишете ясно и кратко вашия опит и умения.
* За да докажете на работодателя, че отговаряте на изискванията за обявената длъжност.
* За да предизвикате интереса на работодателя към вас, така че той да ви покани на интервю.

Във вашата автобиография работодателят търси...

Всред куп всекидневно получавани автобиографии работодателите трябва да "отсеят" най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю (лична среща). Повечето работодатели обаче нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Когато чете вашата автобиография, работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:

* Длъжността, за която кандидатствате
* Професионалния ви опит и умения - дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате
* Образованието ви - само тази част от него, която би заинтересовала работодателя

Една добра автобиография съдържа...

Преди да започнете да пишете автобиография, внимателно преценете дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на вашите възможности и умения. Подберете точните аргументи, за да убедите работодателя, че вие сте подходящият кандидат за обявеното работно място. Основните елементи на автобиографията са:

Лични данни

* Трите имена
* Дата и място на раждане
* Националност
* Адрес
* Телефон
* E-mail
* Семейно положение
* Военна служба (за мъже) - отслужена/предстои

Длъжност, за която кандидатствате
Професионален опит
Избройте местата, на които сте работили до момента (от последното към предходните).
Посочете:

* Датата на започване и напускане на работата
* Име на организацията, в която сте работили
* Название на длъжността
* Извършвани дейности и отговорности

Образование
Избройте учебните заведения, в които сте учили (от последното към предходните).
Посочете:

* Датата на започване и завършване на учебното заведение
* Име на учебното заведение
* Степен на образование - бакалавър, магистър, специалист и др.
* Основна специалност, която сте завършили
* Квалификация, която ви дава завършеното учебно заведение, например: икономист, педагог, социален работник и т.н.
* Допълнителна специалност/специалности

Умения
Посочете уменията, които владеете:

* Чужди езици - посочете нивото, на което владеете езика (основни познания, говоримо, писмено и говоримо, свободно и т.н.), както и диплома (ако имате такава)
* Други умения, които сте придобили след завършване на курсове и специализации
* Компютърна грамотност - посочете завършени курсове (ако имате), програми, които владеете, използвате ли Интернет
* Шофьорска книжка (този елемент се включва, ако имате книжка) - отбележете "Без нарушения"

Интереси
Посочете само тези интереси, които смятате, че ще заинтригуват работодателя с оглед предлаганата от него длъжност. Например: ако кандидатствате за шивач, по-добре напишете, че се интересувате от мода, отколкото от пътувания.

Препоръки
Ако работодателят изрично е посочил в изискванията си и представяне на препоръки, прибавете една или две препоръки с координатите на хората, които ви ги дават. Ако нямате препоръка - свържете се с бивш работодател или преподавател от университета, които ви познават добре, и ги помолете да ви я напишат.
Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете "при поискване".
Съвет: Ако сте млад човек или студент с по-малко (или без) професионален опит, можете да започнете с раздел Образование и след това да опишете трудовия опит или професионалния стаж, който имате.

* Автобиографията трябва да е прегледно и грамотно написана.
* Информацията да е съдържателна, добре структурирана, честна, аргументирана.
* Не забравяйте да включите данни за връзка с вас - телефон, адрес, e-mail.
* Автобиографията да не е повече от една до една и половина страница.
* Акцентирайте върху дейностите и задачите, които сте извършвали, а не върху поста, който сте заемали.
* Подредете внимателно основните елементи в автобиографията си (виж примерната автобиография).
* Ако кандидатствате по обява, включете основни думи от изискванията в нея (без да преписвате дословно) в описанието на вашите умения.

Внимавайте за грешки...

* Грешка в името на получателя
* Непрегледна или нечетлива автобиография
* Правописни грешки или пропуснати основни елементи
* Дълги периоди от време, в които не описвате никаква дейност
* Употреба на местоимението АЗ
* Прекалено много и излишен текст. Работодателят се интересува главно от последните ви З до 5 местоработи за период не повече от 10 години
* Описание на физическите ви данни
* Причини за напускане на предишна работа
* Изисквания за заплата

Един последен поглед...

* Прегледайте автобиографията за правописни грешки или помолете познат да я провери.
* Ако се изисква автобиографията ви да е написана и на английски или друг чужд език, консултирайте се с човек, който владее съответния език.
* Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
* Уверете се, че сте дали точна информация за връзка с вас.
* Когато давате e-mail, по-добре това да не е служебен e-mail или личен e-mail с псевдоними като
bubche2@mail.com
krastavichka2 @ mail.bg * Направете няколко копия на автобиографията преди да я предадете. / Източник Агенция по заетостта

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 
Как да защитите и докажете лидерството си Ето ви и вас, седите на чело на конферентната маса и вашите нови...
Генерални грешки в малкия бизнес Ако ще оцелявате и искате да имате дългосрочен успех в бизнеса, тогава...
Бизнес съвети от милионери Няма такова нещо като безопасен залог Само защото роднина или добър...

Реклама