Хронологично CV или по американски?
Американския начин на писане на CV се налага все повече. В едно „американско” CV всяка рубрика започва с най-актуалната информация за вас и завършва с нещата, които сте правили най-отдавна.

Преимуществото на този тип изписване е, че работодателят първо прочита новостите за вас - това, което сте правили най-скоро. Тези, които вече имат богат професионален опит, почти задължително трябва да започнат с най-актуалното.

За хора с малко професионален опит или такива, работили за кратко време най-различни неща, е препоръчително да опишат първо опита, който е най-ценен и впечатляващ.

Напишете пълно CV - без празнини. Ако има период от време, в който не сте се занимавали с нищо, непременно ще направи лошо впечатление и ще подтикне работодателя да ви попита, какво сте правили през този период, който не е описан.

Съсредоточете се върху най-важното
Как ще се подходи към вашето CV зависи от структурата и информацията в него. Една пригледна страница е много по-ценна от голямото количеството информация. Големината на шрифта не трябва да е по-малка от 10pt. Запазете еднакъв стил в цялото CV. По-важни данни могат да се подчертаят с удебеляване на шрифта (bold). В едно добро CV не трябва да има дълги обяснения. Затова се съсредоточете върху най-важното и го опишете таблично, с няколко думи. Ако спазите тези съвети, ще успеете да се вместите в една, най-много две страници - идеалната дължина за едно хубаво CV.

Съдържание - насочете го към самата позиция
Както мотивационните писма, така и CV-то трябва да е индивидуално за всяка позиция, за която кандидатствате. Проверете, дали CV-то, което сте приготвили пасва на длъжността, за която ще го изпратите. Трябва да се опитате да угодите на работодателите и да изтъкнете точно тези ваши качества, които те търсят за конкретната позиция. Поставете се на мястото на човека, на който ще се наложи да изчете стотици CV-та за пуснатата работна обява - ще успее ли да обхване най-важните аспекти във вашето CV с бегъл поглед върху него? Ако не, зачеркнете всичко излишно. Концентрирайте се върху тези умения, които са аналогични с търсените за свободната позиция. Наблегнете върху тези неща, които ви правят уникални, и които малко хора могат да се похвалят с тях. Не забравяйте и вашите изключителни приноси към предишните ви работодатели. Като ги изброявате, бъдете конкретни и говорете с цифри: x% увеличение на броя на клиентите, х% увеличение на продажбите и т.н. / magazine.back2bg.com

 
Ефективни бизнес продажби Бизнес продажбите Бизнес продажби са живителната сила на вашия...
Десетте най-често срещани заблуди за гарантирането на влогове След като можем да наречем последните месеци в банковата сфера ...
СПЕСТЯВАНЕ & БАНКИ Press Association “Guardian Unlimited” Колко трябва да спестя? И в какви депозити да...

Реклама