Мотивационното писмо е изключително важно допълнение към автобиографията, защото тя е малко или много предвидима като форма и съдържание. Предполага се, че писмото Ви дава много по-добра възможност да представите творчески, агресивно и убедително своите силни страни.

Как се пише мотивационно писмо?
Информация за обратна връзка (горен десен ъгъл, 6-10 реда под началото на страницата)
В това поле напишете адреса и телефона (с предхождащ го код за национално избиране), на който желаете да бъдете потърсенi и можете да бъдете намерен.

Не забравяйте да включите и e-mail - може би най-удобния начин за обратна връзка. Постарайте се да звучи представително и да го проверявате редовно.

Под адреса се вписва датата, на която е изпратено писмото.

Адрес на фирмата (изписва се на реда след датата, но отляво
Това е адресът на организацията, до която изпращате мотивационното си писмо. Започва с името на адресата, следва длъжността, която той заема, името на фирмата и пълният й пощенски адрес.

Препоръчително е да адресирате писмото до конкретна личност. Ако все пак не Ви е известно име, можете да го адресирате до човека, заемащ определена длъжност (Мениджър Човешки Ресурси, Личен Състав, Отдел Кадри).

Обръщение (един ред след адреса на фирмата)
Тук се вписва добре познатото ни “Уважаеми Г-н/Г-жа … “ като на мястото на точките е името на адресата.

Основна част (два реда под обръщението)
Първи - въвеждащ параграф. Споменете причината за Вашето писмо и откъде сте научили за предоставената възможност за работа в тяхната фирма (от обява, приятел и др.), назовете длъжността, за която кандидатствате.

Основен текст - най-често се състои от два параграфа. В първия е най-подходящо да включите повече информация за Вашите умения и качества, а във втория - защо се интересувате от длъжността, компанията, продуктите и услугите, които тя предлага. Задължително отбележете с какво Вие ще допринесете за организацията.

Това е възможност да “продадете” Вашите умения, възможности, качества, опит и постижения. Ако учите в момента или току що сте завършили, обяснете защо Вашето образование ви дава необходимата квалификация за длъжността. Ако вече имате натрупан опит и практика, отбележете какви са силните ви страни и постижения.
Ако е необходимо включете детайли и обяснения, които не са споменати в автобиографията. Отбележете какво Вие можете да направите за организацията, а не какво тя може да Ви предложи. Убедете работодателя, че Вие сте подходящият човек.

Заключителен параграф.
В този параграф споменете, че ще се свържете с тях до няколко дни, за да проверите дали са получили Вашето писмо и автобиография. Проявете готовност за лично интервю в удобно за тях време. Завършете писмото с нещо, което би окуражило техния интерес и отговор. Благодарете им за отделеното време и внимание.

И естествено добавете “С уважение /вашето име и фамилия /” (два реда под основната част). Ако изпращате писмото по пощата е препоръчително да напишете името си на ръка, но в никакъв случай не се подписвайте.

Препоръки
Мотивационното писмо трябва да подчертае как Вашите способности и опит отговарят на очакванията на потенциалния работодател. С писмото си трябва да убедите организацията да предприеме действия във Ваша полза. Това може да постигнете единствено, ако мотивационното ви писмо съдържа ясна причина защо организацията трябва да Ви наеме.

Постарайте се да представите допълнителна информация (такава, която не фигурира във автобиографията Ви). Проявете творчество и разширете информацията по отношение на вашите постижения, амбиции и конкурентно предимство за длъжността, но не лъжете (особено когато това може да бъде проверено).

Избягвайте да използвате изрази като: изключителна мотивация, отлични комуникативни способности, аналитичен подход при решаване на проблеми. Когато много хора започнат да използват тези фрази, те стават безсмислени.

Пишете различни мотивационни писма за различните работодатели и организации. Научете колкото е възможна повече за фирмата, за да сте по-убедителни като представяте своите умения и знания, с които ще допринесете за успеха й.

Оформете добре текста от графична гледна точка. Той трябва да се чете лесно и бързо, да не е прекалено ситен или сбит. Използвайте общоприет и четлив шрифт (Arial, Times New Roman) и размер (11-12).

Писмото не трябва да е много дълго (приблизително около една страница), защото работодателите рядко отделят повече от минута за да го прегледат. Помнете: качеството е по-важно от количеството! / www.bisclub.org

Още по темата
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 
DropShipping - Много Печеливш Интернет Бизнес Какво пртедставлява DropShipping-а? Това е просто услуга. Услуга която ...
Как да не се провалите като мениджър Има някои неща в работата на мениджъра, които не се считат както...
Как да направите името си професионално Трябва да ви запомнят с нещо Изграждането на професионалното ви име...

Реклама