Топ 5 на митовете за предприемаческият бизнес

Мит 1
Всеки нов бизнес задължително  започва с много пари .
Факт : Около три - четвърти от новият бизнес са започнали от нулата.

Мит 2
Това отнема години –  да се започне бизнес от нулата.
Факт:  Повечето фирми са установени в рамките на шест месеца, а тези с нов бизнес , които започват от нулата им отнема значително по – дълго време. Време повече от 6 месеца, за да се изградят и наложат, но не и години.

Мит 3
Може да е трудно да се получи банков кредит за започване на бизнес.
Факт:  Само 10-20% от молбите за бизнес кредит са отхвърлени, като цяло. И то защото не са убедили с проектът си кредиторите, просто не е бил изготвен професионално.
Има, обаче, една група от предприемачи, за които този мит всъщност е разумно точен: лицата от по – нисък социално – икономически групи, които не притежават свои собствени капитали.

Мит 4
Бизнес планът е най – същественият елемент в началния етап.
Факт: бизнес планът се изисква от такава гледна точка, за да се повишат финансите на компанията. Изграждането на бизнес план често се смята за по – важно от самият план. Така, че самият план е важен, а не да го имате само черно на бяло.

Мит 5
Малките предприятия не генерират много оборот в първата си година.
Факт:  Средният доход, прогноза на новите предприемачи за тяхната първа година на търговия е само половината от цифрата на реално постигнатото от тях.

 
Шест закона за рекламният успех на малкият бизнес Рекламата в малкият бизнес е наука и изкуство.  При повечето компании...
Митове за рекламата Има някои неща за рекламата, които тя не може да прави. Нека да ...
Предимствата от обучението на работното място Има много ползи от обучението на работното място, включително...

Реклама