Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ разграждане на органични материали Зараждането на нов бизнес в България  – компостиранеточрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост.
Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Това е процес, който протича в три етапа –  разграждане на остатъка, преработка и узряване. За тези етапи работят различни групи микроорганизми, като всяка от тях създава необходимите условия за следващата. За да се получи компост от отпадъците, е необходима влага, топлина и достатъчно въздух, който да достига да разграждащия се отпадък. Компостиране може да се прави и при 12 градуса по Целзий, но по – високата температура се ускорява процеса.

Има много програми, който финансират такъв бизнес по линия на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) по Проектът "Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите в България". Над 14 хил. лева получи от ПРООН в началото на годината община Болярово, за да бъде създадена специална площадка за компостиране и съхраняване на оборски тор.
Такива фирми с такъв предмет на дейност трябва да почистват града от животинските  отпадъци и да създават екологично чиста селищна среда, да подпомагат личните стопани при спазване на добрите земеделски практики, да произвеждат органични торове, необходими за въвеждане и прилагане на екологичното земеделие и да  повишават капацитета на местната общност за решаване на значими местни проблеми.
Този бизнес едва сега навлиза в България но в страните от Европейският съюз отдавна го има, така например в Германия има 800 инсталации за промишлено компостиране, които произвеждат 4 хил. тона компост, който се ползва за биологично земеделие.
Счита се, че компостирането е сравнително евтин начин за преработка на биомаса.

Това е един доста доходоносен бизнес, тъй като е начинаещ и много малко организации ще си делят пазарният дял в нашата страна. Така, че е едно добро решение за бизнес и за опазване на околната среда.
 
Спестете бързо пари Да се научите как да спестявате бързо пари е начинът, който ще ви се...
Искате ли клиентите да са доволни ? Когато става въпрос как да управлявате бизнесът си, тогава искате да...
Пет минутни задачи за фрийлансъри Имате ли няколко допълнителни минути? Не губете това време! Дори и...

Реклама