Анализът на Интернет-маркетинга започва с разкриването на начините за събиране на маркетингова информация в мрежата. Първият етап във всяка бизнес начинание е проучването на пазара, като преди всичко трябва да е ясно какво се търси. Също така за маркетолога е важно да е убеден, че евентуалната целева група има достатъчно умения и интереси, за да използва редовно Интернет. Вариантите за събиране на маркетингови данни в мрежата са най-разнообразни. Безспорно един от най-благоприятните и достатъчно евтин е вариантът, при който в даден сайт се предлага някакъв бонус – лотария, безплатна информация, безплатно извършване на някаква услуга и така нататък, като ключовата дума е безплатно – срещу регистрация и даване на някаква информация за потребителя. Тази техника се ползва масово и е успешна, особено когато наградата е примамлива в очите на публиката. Класически пример в този случай са Yahoo.com и Hotmail.com. Друг подход към събирането на маркетингова информация е чрез включване в подходяща дискусионна група.

Интернет технологията позволява организирането на форуми, където участниците чрез своя е-mail адрес или в реално време в чат-румове.  Включвайки се в такава дискусия, може да се задават въпроси или повдигат проблеми, което да води обсъждането в желана посока. Това е уникална техника, която може да се средни с наблюдението и с дискусията във фокусни групи, но предимството и е, че обсъждащите не осъзнават, че разговорът служи за набиране на маркетингова информация и затова се избягва “изкривяването” на мненията. Една нова група маркетингови техники се свързват с възможността за техническо записване на данни за потребителя, сърфиращ в Интернет. Когато от един или друг сървър се зареждат файлове, компютрите обменят своя вътрешна информация, която обработена подходящо, може да бъде използвана с маркетингова цел. Събирането на маркетингова данни по този начин все още не е съвсем ясно законово регулирано и представлява в много случаи практика на ръба на закона. Основното правило, което обаче може да гарантира законност, е потребителите винаги да бъдат  предупреждавани за информацията, която се събира за тях и за начина на използването й. Един доста “по-персонализиран” показател, който може да се анализира, е този, свързан с използването на Cookies (бисквитки). Така се означават файловете, които се записват в компютъра на потребителя всеки път, когато потребителят посещава даден сайт. Така се улеснява комуникацията между компютрите на потребителя и сървъра. Изследвайки “бисквитките” за даден сайт, може не само да се анализира броят на уникалните посещения за даден период, но и да се види колко потребители са се върнали отново да посетят сайта, какво са търсили в него. Информацията от “бисквитките”, комбинирана с информация, събирана по друг начин, при добро ползване може доста точно да определи потребителя и неговите интереси.
Изключително важно значение в Е-маркетинга има маркетингът на стоки. Той се разглежда отделно от маркетинга на услугите предвид физическата дистрибуция, която е нужна при стоките. Визуализацията на физически обекти и възможността за оптимизирането им, представянето им схематично или в интерактивни системи се считат за предимство дори пред личните продажби на опитен търговец. Колкото по-сложен е обектът, който трябва да се представи, толкова по-голямо е предимството на компютърната технология при неговото представяне. Налице са няколко основни трудности пред използването на Интернет за продажба на стоки и услуги. Трябва да има и някакво основно предимство на този тип дистрибуция, за да бъде тя предпочитана тоест да има достатъчно силен стимул, за да бъде преодоляна “инертността” в стереотипите на потребителското поведение. Най-често като такъв се разглежда ценовата разлика, въпреки, че при повечето стоки и услуги това не е достатъчно. Основното предимство на Интернет е свързано с възможността да се представя голяма по обем информация на заинтересована аудитория с минимални разходи за източника на информация. Освен това технологията позволява насочено търсене в големи информационни масиви. Маркетингът на услугите в Интернет е друга важна част от Интернет маркетинга. Маркетингът на услуги в Интернет има своя собствена характеристика, отличаваща го от маркетинга на услуги в реалния свят. И в двата случая услугите са неосезаеми, но има редица услуги, съществуващи поради своята същност само и единствено в Интернет. Характерно е също така, че множество услуги са безплатни в мрежата, нещо, което не се случва в реалния свят. Причината за това е, че много от услугите изискват регистрация, която дава на предлагащия услугата възможност да формира база данни за своите клиенти, която на по-късен етап да ползва или да продаде. Има разбира се, и услуги, които се извършват безплатно като форма на промоция и  популяризиране на името и продукта на дадена компания. 
Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Рекламодатели са тези, които изпращат рекламно послание. Адресатите са “ограничени почти изцяло в категория Интернет” потребителите.
В заключение може да се каже, че Интернет-търговията представлява еволюция на международната търговия. Съчетанието  между Интернет и електронната търговия е върхова тенденция в съвременния бизнес. Благодарение на това се увеличава ефикасността и намаляват разходите в маркетинга.

 
Печеливши бизнес идеи Бизнес идеите идват във всички форми и размери. Но печелившите идеи...
Примерен бизнес бюджет Ако сте кандидатствате за кредит, който да ви помогне с разходите на...
60 секундов гид. Как да изпъкнете с мощна бизнес идея Искате да започнете малък бизнес. Имате желанието и ангажираността да...

Реклама