Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само три типа интеграция: вертикална Електронна и мобилна търговияинтеграция на крайната (ориентирана към потребителите) уеб-страница към съществуващите системи за транзакции; между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, доставчици и посредници, каквато е на виртуалните пазари и интеграция на технологиите с частично изменените процеси по обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.
Във времето, в което живеем, всички компании трябва да имат стратегия за развитие на Е-търговия (аналогично правителствата трябва да подготвят стратегия за предоставяне на Е-обществени услуги). Тук е мястото да поясним и понятието Е-услуги. Както подсказва името, Е-услуги е най-разширеното понятие, което включва Е-търговията и Е-бизнеса. Спокойно може да се каже, че Е-услуга е всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен път.

Глобалната мрежа ще премахне пространствените бариери и вече няма да е необходимо за една компания да присъства физически в даден географски район, за да осъществява бизнеса си там. Вместо това фирмата ще използва виртуалното си присъствие за транзакциите си с клиентите, като разчита на куриерски услуги за доставка на продукта. Понякога обаче конкурентните предимства на виртуалните магазини може да бъдат неутрализирани от конкретните нужди на клиентите. Такава ситуация има в случая, когато потребителят желае незабавното придобиване на стоката, което е невъзможно през мрежата.
Е-бизнесът е една от най-горещите теми на нашето време. Той фундаментално променя начина, по който ще се работи в бъдеще. Е-бизнесът означава свързване и оптимизиране на бизнес процеси чрез широко използване на информационни и телекомуникационни технологии. Следователно електронният бизнес включва всички електронни процеси и процедури в света на бизнеса, например: електронна търговия (Е-търговия), мобилна търговия (М-търговия), електронно снабдяване (Е-снабдяване), електронно разплащане (Е-кеш), електронно сътрудничество (Е-сътрудничество) и т.н. Всичко това отваря нови хоризонти за бизнеса. Като начало позволява да се излезе на нови пазари по-бързо, преди или в момента, в който е станало възможно масовото производство.
Приходите от бизнеса провеждан през Интернет продължават да се удвояват всяка година. Това се отнася както за отношенията “бизнес-клиент” (B2C business-to-consumer), така и за отношенията “бизнес-бизнес” (B2B business-to-business). Засега обаче по-голямата част, около 90%, се пада на отношенията “бизнес-бизнес”. Много от експертите в тази област смятат, че този сегмент от бизнеса е още в начален етап на развитие. Повечето от тях обаче очакват огромен растеж на обема й за следващите няколко години. Електронният бизнес (Е-бизнес) се нуждае от електронни комуникации и предоставя нови възможности за Телекомуникационните компании. Те печелят от бума на Е-бизнеса и го стимулират като предоставят на пазара услугите на собствените си фиксирани и мобилни мрежи. Телекомуникационните компании имат ценни преимущества в Е-бизнеса, позволяващи им да разработят привлекателни пакети за бизнес клиентите – или самостоятелно, или в сътрудничество с бизнес партньори. Област на особен интерес са електронните пазари. Благодарение на Електронния бизнес Телекомуникационните компании могат пълноценно да използват своите фиксирани и мобилни мрежи. Трафикът с данни се увеличава. Има голям потенциал за реализиране на продажби при експлоатацията и в осигуряването на мрежово базирани приложения и информация в E-бизнес среда, което помага на клиентите при обработването и оптимизирането на техните бизнес процеси през Интернет.

 
Креативността в бизнеса "Креативността сама по себе си предполага и грешки в бизнеса. Но,...
Маркетингов план на бизнесът ви Няма съмнение, че бизнесът няма граници за растеж когато говорим за...
Надомна работа без компютър Навярно сте чували думата freelancer (фрийлансър). Това са онези, хора, които...

Реклама