Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само три типа интеграция: вертикална Електронна и мобилна търговияинтеграция на крайната (ориентирана към потребителите) уеб-страница към съществуващите системи за транзакции; между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, доставчици и посредници, каквато е на виртуалните пазари и интеграция на технологиите с частично изменените процеси по обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.
Във времето, в което живеем, всички компании трябва да имат стратегия за развитие на Е-търговия (аналогично правителствата трябва да подготвят стратегия за предоставяне на Е-обществени услуги). Тук е мястото да поясним и понятието Е-услуги. Както подсказва името, Е-услуги е най-разширеното понятие, което включва Е-търговията и Е-бизнеса. Спокойно може да се каже, че Е-услуга е всяка услуга, която може да бъде предоставена по електронен път.

Глобалната мрежа ще премахне пространствените бариери и вече няма да е необходимо за една компания да присъства физически в даден географски район, за да осъществява бизнеса си там. Вместо това фирмата ще използва виртуалното си присъствие за транзакциите си с клиентите, като разчита на куриерски услуги за доставка на продукта. Понякога обаче конкурентните предимства на виртуалните магазини може да бъдат неутрализирани от конкретните нужди на клиентите. Такава ситуация има в случая, когато потребителят желае незабавното придобиване на стоката, което е невъзможно през мрежата.
Е-бизнесът е една от най-горещите теми на нашето време. Той фундаментално променя начина, по който ще се работи в бъдеще. Е-бизнесът означава свързване и оптимизиране на бизнес процеси чрез широко използване на информационни и телекомуникационни технологии. Следователно електронният бизнес включва всички електронни процеси и процедури в света на бизнеса, например: електронна търговия (Е-търговия), мобилна търговия (М-търговия), електронно снабдяване (Е-снабдяване), електронно разплащане (Е-кеш), електронно сътрудничество (Е-сътрудничество) и т.н. Всичко това отваря нови хоризонти за бизнеса. Като начало позволява да се излезе на нови пазари по-бързо, преди или в момента, в който е станало възможно масовото производство.
Приходите от бизнеса провеждан през Интернет продължават да се удвояват всяка година. Това се отнася както за отношенията “бизнес-клиент” (B2C business-to-consumer), така и за отношенията “бизнес-бизнес” (B2B business-to-business). Засега обаче по-голямата част, около 90%, се пада на отношенията “бизнес-бизнес”. Много от експертите в тази област смятат, че този сегмент от бизнеса е още в начален етап на развитие. Повечето от тях обаче очакват огромен растеж на обема й за следващите няколко години. Електронният бизнес (Е-бизнес) се нуждае от електронни комуникации и предоставя нови възможности за Телекомуникационните компании. Те печелят от бума на Е-бизнеса и го стимулират като предоставят на пазара услугите на собствените си фиксирани и мобилни мрежи. Телекомуникационните компании имат ценни преимущества в Е-бизнеса, позволяващи им да разработят привлекателни пакети за бизнес клиентите – или самостоятелно, или в сътрудничество с бизнес партньори. Област на особен интерес са електронните пазари. Благодарение на Електронния бизнес Телекомуникационните компании могат пълноценно да използват своите фиксирани и мобилни мрежи. Трафикът с данни се увеличава. Има голям потенциал за реализиране на продажби при експлоатацията и в осигуряването на мрежово базирани приложения и информация в E-бизнес среда, което помага на клиентите при обработването и оптимизирането на техните бизнес процеси през Интернет.

 
82 бизнес идеи. Част втора Следните бизнес идеи бяха генерирани от 14 гимназисти в рамките на 90...
Тайните на успешния маркетинг. Как се печелят нови клиенти Печалбите на предприятията са изцяло зависими от търговията. В...
Балансирано харчене и практичност Няма нищо лошо във харченето на пари за забавление, но то трябва да е...

Реклама