Мърчадайзерът е  много важна част от една стопанска  верига. Тази професия все  повече се шири в условията на  пазарна икономика.  Мърчандайзер
Тя е един добър начин за оптимизация на бъдещите професионални успехи на практикуващият я.
Какво е мърчандайзинг: 
1. Изкуството на създаване и непрекъснато поддържане на местата, в които се предлагат продуктите на компанията, в най – атрактивен вид.
2. Изкуството на създаване и непрекъснато поддържане на търговския продукт в най-атрактивен вид.
Посочените дефиниции изглеждат почти еднакви, но всяка от тях отразява определен тип мърчандайзинг: на производител или доставчик и на търговец на дребно.
Преди  всичко мърчандайзингът е систематичен търговски процес, а не еднократен акт. Успехът на тази дейност ще бъде налице, ако изразява определена, ясно дефинирана търговска концепция, която отразява стремежа на всеки търговец непрекъснато да иновира своята търговска презентация.

Тя е най-динамичният фактор при съвременните свръхконкурентни условия. Продуктовите предложения в много категории са няколко дузини.
Какви потенциални ползи извлича добрият мърчандайзер за своята фирма: допълнителни продажби; максимално използване на мястото; контрол върху заявките и доставките; стандартизирано излагане на стоките; поддръжка на стоки в промоция; визия на стоките в магазина; събиране на информация.

 
ДОБЪР ЖИВОТ. Купете собственост за детето си. Дръжте правото си на собственост С други думи, ако притежавате...
Митове за freelance бизнеса Фрийланс бизнесът все повече се разраства с интернет революцията. ...
КРЕДИТНИ КАРТИ. Да избереш най – точната кредитна карта “Guardian Unlimited” Почти всеки предлага кредитни карти тези дни, от...

Реклама