Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява максимално целите на една фирма.Ефективната комуникация в компанията
Съществуват няколко фактори, които оказват голямо значение за една добра комуникация в дадена организация – било тя търговска или не. Това са:

Комуникативни умения:
Създаване на зрителен контакт;
Утвърдителни кимания и подходящи лицеви изражения;
Избягване на отвличащи вниманието действия и жестове;
Задаване на въпроси (така отсрещната страна се уверява, че присъстваме в разговора).

Перифразиране
Груба грешка е прекъсването на говорещия и желанието да се отгатне какво казва отсрещната страна.
Трябва да се прави разлика между чуване и слушане и да има гладък преход между ролите на говорител и слушател.
Изпълнителните директори на организацията трябва да са абсолютно убедени във важността на комуникацията (това е основната задача на организационния психолог – да ги убеди).

Мениджърите трябва да свързват думите с делата
Трябва да има двупосочна комуникация – мениджърите трябва да подават информация отгоре, но трябва и да стимулират диалога отдолу нагоре.
Наблягане върху комуникацията лице в лице – тогава се получава оптимална информация.
Споделена отговорност в служебните комуникации – нищо не трябва да се крие от служителите, те трябва да знаят за проблемите на организацията.
Лошите новини не трябва да се крият, но съобщението трябва да се оформи съобразно очакванията на аудиторията

Комуникацията в организациите трябва да бъде непрекъснато осъществяващ се процес, за да просперира и да задържа кадрите си.

 
Маркетингова стратегия на фирмата ви в Фейсбук Почти няма някой да няма профил в най- голямата социална мрежа...
Фризьорски салони Фризьорските салони в днешно време никнат като гъби – един до друг. И...
Петте вечни мениджърски закони Мениджъра поема цялата отговорност Най – голямата разлика между...

Реклама