Ефективната комуникация, дава ефективни резултати и осъществява максимално целите на една фирма.Ефективната комуникация в компанията
Съществуват няколко фактори, които оказват голямо значение за една добра комуникация в дадена организация – било тя търговска или не. Това са:

Комуникативни умения:
Създаване на зрителен контакт;
Утвърдителни кимания и подходящи лицеви изражения;
Избягване на отвличащи вниманието действия и жестове;
Задаване на въпроси (така отсрещната страна се уверява, че присъстваме в разговора).

Перифразиране
Груба грешка е прекъсването на говорещия и желанието да се отгатне какво казва отсрещната страна.
Трябва да се прави разлика между чуване и слушане и да има гладък преход между ролите на говорител и слушател.
Изпълнителните директори на организацията трябва да са абсолютно убедени във важността на комуникацията (това е основната задача на организационния психолог – да ги убеди).

Мениджърите трябва да свързват думите с делата
Трябва да има двупосочна комуникация – мениджърите трябва да подават информация отгоре, но трябва и да стимулират диалога отдолу нагоре.
Наблягане върху комуникацията лице в лице – тогава се получава оптимална информация.
Споделена отговорност в служебните комуникации – нищо не трябва да се крие от служителите, те трябва да знаят за проблемите на организацията.
Лошите новини не трябва да се крият, но съобщението трябва да се оформи съобразно очакванията на аудиторията

Комуникацията в организациите трябва да бъде непрекъснато осъществяващ се процес, за да просперира и да задържа кадрите си.

 
Грешките на предприемачите в бизнеса. Тайните на успешния бизнес Какво прави един предприемач успешен, а друг не чак толкова? Отговорът...
Как да започнете собствен бизнес В днешните тежки времена на световна икономическа криза е доста...
Три основни грешки при банкрутирането, които трябва да избягвате Когато става дума за банкрута като процес, хората допускат някои...

Реклама