Експлозивното развитие на медиите в наши дни дава възможст на много повече компании да продават Развитие на маркетинга в интернетпродуктите и услугите си директно на клиентите - без посредници, използвайки традиционните медии (печатни и електронни, каталози, пряк достъп по пощата и телефонен маркетинг), плюс факс апарати, електронна поща, интернет и он-лайи услуги. Специалистите по маркетинг с новаторски дух творчески съчетават традиционните и новите медии, за да отправят преки, индивидуализирани оферти на съществуващите си клиенти, за да открият най – перспективните си потенциални клиенти, да формулират най – целенасочено офертите си и да оценяват по – точно постигнатите резултати. Въпреки безбройните маркетингови възможности този свят на нови медии повдигна и равнището на конкурентния натиск, принуждавайки малки и големи компании да се борят за клиентите си непрекъснато и навсякъде по света.

Ето защо мениджмънтът на маркетинга на дългосрочните отношения води до най-успешните директни и он-лайн маркетингови инициативи. Основавайки се на информацията от базите от данни за клиентите си, компаниите сега могат да индивидуализират офертите си, посланията чрез медиите за по-ефективен и по-ефикасен маркетинг на четири очи. Крайната цел е: по – здрави, по – ефективни връзки с клиентите. Технологиите разшириха обсега на прекия маркетинг и в други, нови електронни сфери. Електронната търговия (е-търговия) представлява широко разнообразие от електронни платформи като изпращане на поръчки за покупка до доставчиците чрез EDI (electronic data interchange — електронен обмен на данни); използване на факс и електронна поща за извършване на транзакции; електронни търговски терминали и смарт карти за улесняване на плащанията чрез електронни (дигнтални) „пари”; и използването на интернет и на он-лайн услуги. Всичките тези средства означават да се прави бизнес в „пазарното пространство”, а не физическото „пазарно място”. Макар че потребителската търговия чрез интернет се разраства бързо - първоначално стимулирана от покупката на компютри и съпътстващите ги продукти, книги, компактдискове и видеокасети - обемът на бизнес транзакциите по интернет нараства още no-бързо. Предвижда се през 2003 година е-търговията „бизнес—бизнес” в Съединените щати да достигне 2,8 трилиона USD. Търговските он-лайн услуги предлагат он-лайн информация и маркетингови съвети на платени абонати. Най – голяма и най-известна е компанията America Online (AOL), която има 19 милиона абонати и държи 50 на сто от пазара. Интернет е международна система от компютърни мрежи, която направи възможна мигновената и децентрализирана глобална комуникация. Интернет заля света с разработването на дружелюбно настроената към потребителя Световна мрежа (World Wide Web - www) и с браузърни програми като Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer и Opera. Ползвателите на интернет сега могат да се радват на напълно интегрирани тест, графики, изображения и звук; да изпращат електронна поща и да посещават чатрумове, за да обменят мнения; да пазаруват; и да намират информация от всякакъв характер. Зa да открият и да достигнат до тези ползватели на интернет, специалистите по маркетинг трябва да разбират характеристиките и поведението на он-лайн потребителя.

www.marketing.bg

 
5 съвета за креативно търсене на финансиране 1. Свържете се с местните власти – областни администрации, райони,...
Уроци за легендарни речи За да достигнат до желаната власт легендарните управници и бизнесмени...
Десетте недопустими грешки на маркетинга Простичко казано, вашият маркетингът вече не e ефективен, не действа...

Реклама