Лидерството е съвкупност от процеси, чрез които човек вдъхновява други хора да изпълняват мисии, задачи Лидерствотоили конкретни задания и да насочват организацията по път, който да я направи по – сплотена и съгласувана. Въпреки, че твоята позиция на мениджър, супервайзър или др. ти дава правото да реализираш положителни задачи в организацията под твой контрол, тази власт не те прави лидер, а просто началник. Лидерството кара хората да искат да достигат до най-високи постижения, докато началниците казват на хората да завършат задачата си.
Теорията на Бас твърди, че има три основни начина да се обясни как хората стават лидери. Първите две обясняват лидерското развитие на малък брой хора. Тези теории са:

 1. Някой персонални черти могат да доведат хора до тяхното натурално превръщане в лидери. Това е теорията на характерните черти.
 2. Критични или важни събития могат да накарат човек да израсне по техен повод, което вади на показ изключителни лидерски качества в един обикновен човек. Това е теорията на големите събития.
 3. Хората могат да избират да станат лидери. Те могат да учат лидерски умения. Това е теорията за трансформирането в лидер. Това е най – широко приетата теория днес и предпоставка, върху която е базиран този материал.

Когато човек е решил, че го респектирате като лидер, той не мисли за вашите качества. Той се спира на това какво правите така, че знае кой всъщност сте. Той използва това наблюдение за да каже ако сте почтен и честен лидер или ако сте егоистичен човек, който злоупотребява със своята власт за да изглежда добре и да бъде повишен. Егоистичните лидери не са толкова ефективни, защото техните подчинени само им се подчиняват, но не ги следват. Те успяват на много места, защото те показват добър имидж на техните шефове на цената на техните подчинени.
Двата най-важни ключа към лидерството
След проучване сред над 75 компонента на задоволяването на служителите се стига до това:

- Вярата и доверието в най-доброто ръководене е най – надеждният начин за удовлетворение на служителите в организацията.

- Ефективната комуникация между лидерите и служителите в трите критични области е ключът към спечелването на вярата и доверието на организацията.

 • Помагането на служителите да разберат общата бизнес стратегия на компанията
 • Помагането на служителите да разберат как те допринасят за постигането на бизнес стратегията
 • Споделяне на информация със служителите за това как компанията се справя и за това как разпределението на служителите допринася за бизнес стратегията.

По същество Вие трябва да сте човек, на когото може да се има доверие и трябва да сте способен да комуникирате.

Принципи на лидерството
За да си помогнете следвайте тези единайсет принципа на лидерството:

 1. Познавайте себе си и търсете самоусъвършенстване – за да познавате себе си Вие трябва да разбирате вашите лични качества, знания и умения. Търсене на самоусъвършенстване значи постоянното подсилване на вашите качества. Това може да се постигне чрез четене, само обучение, уроци и др.
 2. Бъдете технически грамотен – Като лидер Вие трябва да разбирате своята работа и имате солидни познания по работата на вашите служители.
 3. Търсете отговорност и поемайте отговорност за вашите действия – Търсете начини да изведете своята организация до нови висоти. И когато нещата се объркат, а те ще се объркат рано или късно, не винете другите. Анализирайте ситуацията, вземете нужните мерки и преминете на следващото предизвикателство.
 4. Правете навременни решения – Използвайте добри разрешения на проблемите, правете решения и планирайте средства за разрешаване на проблеми.
 5. Слагайте образци – Служителите трябва не само да чуват какво се изисква от тях, но и да виждат
 6. Опознайте хората си и наблюдавайте за тяхното благоденствие – Опознайте тяхната природа и важността от искрени грижи за тях
 7. Дръжте хората си информирани – Научете се как да комуникирате с вашите служители, началници и други хора свързани с организацията.
 8. Развийте чувство на отговорност у хората си – Развийте добрите им черти на характера, това ще им помогне да се справят с техните професионални отговорности.
 9. Подсигурете се, че задачите са разбрани и завършени – Комуникацията е ключът към тази отговорност.
 10. Възпитайте своите хора като екип – Въпреки, 4е много така наречени лидери наричат своите организации, отдели и др. екипи те не са , те са просто групи от хора вършещи своята работа.
 11. Използвайте целия потенциал на организацията – След като развиете духа на екипност ще сте способен да управлявате организацията или отдела си с целия наличен потенциал.

Лидерски фактори
Четирите главни лидерски фактора са:

Последовател – Различни хора предпочитат различни стилове на управление. Например, нов служител изисква повече наблюдение от един опитен служител. Служител със слабо отношение изисква различен подход от този с висока степен на мотивация. Трябва да познавате хората си! Основната отправна точка е да имате добра представа за човешката им природа: нужди, емоции и мотивация.

Лидер
– Трябва да имате искрени разбирания за това кой сте, какво знаете и на какво сте способен. Също, последователя, а не лидера установява, ако лидера е успешен. Ако последователят не вярва или е неуверен в своя лидер, тогава той ще загуби вдъхновение. За да успеете трябва да убедите вашите последователи, не себе си или вашите началници, 4е си заслужава да бъдете следван.

Комуникации
За пример, когато “давате пример”, това казва на вашите служители, че не искате от тях да правят нищо, което не сте поискали. С какво и как комуникирате изгражда или разваля отношенията между вас и вашите служители.

Ситуация
– Всички ситуации са различни. Каквото правите в една лидерска ситуация може не винаги да действа в друга. Трябва да използвате своята преценка за да решите, кое е най-доброто действие или нужния лидерски стил за всяка ситуация. За пример може да се налага да конфронтирате служител за неуместно поведение, но ако е твърде рано или твърде късно, твърде сурово или твърде слабо, тогава резултатът може да се окаже неефективен.

Какви качества трябва да притежава един лидер:
Ако сте лидер на когото може да се вярва, тогава хората около вас ще ви уважават. За да бъдете добър лидер има неща които трябва да сте, да знаете и да правите:

Бъдете професионалист.
Бъдете лоялен към организацията, вършете си самоотвержено работата, поемайте персонална отговорност
Бъдете професионалист с добри черти на характера. Като : честност, компетентност, откровеност, отговорност, цялостност, кураж, въображение и др.

Знайте четирите фактора на лидерството
– последователност, лидер, комуникация, ситуация.

Познавайте себе си
. Например: силните и слабите страни на вашия характер, знания и умения.

Познавайте човешката природа
. Например: човешките нужди и емоции и как хората отговарят на стрес.

Познавайте работата си.
Например: бъдете опитен и способен да възпитавате другите в задачите им.

Познавайте организацията си.
Например: къде да идете за помощ, климата и културата и, кои са неофициалните лидери.

Грижете се за насоката на организацията.
Например: разрешаването на проблеми, правенето на преценки и планове.

Мотивирайте.
Например: развивайте морала и духа в организацията, възпитавайте, правете съвещания.

 
Спечелете идеалните клиенти Стратегия # 1: Нагласата Трябва да работите за вашият бизнес със...
Ценообразуване въз основа на стойност Колко висока може да бъде цената на продукта или услугата преди да се...
Надомна работа без компютър Навярно сте чували думата freelancer (фрийлансър). Това са онези, хора, които...

Реклама